Nyhet

Månedens tegner i salgsavdelingen – Silje Iversen Kristiansen

Jun 1, 2024

Månedens tegner er en intervju-serie der Tegnerforbundet hver måned introduserer et medlem som er representert med kunstverk i vår Salgsavdeling. Med tiltaket ønsker vi å gi leserne et innblikk i medlemmenes kunstneriske virke og løfte betydningen tegningen har i deres arbeid.

Silje Iversen Kristiansens (1994) tegninger er detaljrike og bygger på både observasjoner og subjektive erfaringer. De er nøyaktig og møysommelig jobbet frem. Tid er et sentralt tema i hennes verk, hvor hun fanger hverdagslivets små, men betydningsfulle øyeblikk. Kristiansen utforsker det vi omgir oss med, og hennes arbeid kan sees som en allmenngyldig dagbok gjennom kartlegging av disse øyeblikkene. Hun er utdannet ved Einar Granum Kunstskole (2015) og Kunsthøgskolen i Oslo (2020).

TF: Silje, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

SIK: Jeg bearbeider menneskelige erfaringer og tid. Primært ved hjelp av papir, tegning, lyden av egen stemme og tekst. Den endelige formen har variert mye opp gjennom årene, da jeg fremfor alt bryr meg om å svare på den nåværende situasjonen, det som bare er, uansett hva det er. De siste årene har jeg tegnet frem serien som nå heter 'Weekly Planner' der mitt daglige liv kontinuerlig dokumenteres i tegning. Jeg lager små pocketbøker av tegningene, og hver bok rommer et års tid. Jeg er generelt interessert i det som viser seg over tid.

TF: Hvorfor tegner du? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

SIK: Jeg tegner for å sitte med erfaringene jeg har som menneske. For å se de utenfra, slik at jeg bedre kan relatere, håndtere og forstå. For å beholde, holde fast eller for å gi slipp. Jeg tror helt på den støttende kraften til oppmerksomheten vår, så jeg tegner også for å gi noe min tid. Så det er egentlig det som skjer mens jeg tegner som er motivasjonen. Tegningen er et dokument på dette. At jeg beholder tegningene er en manifestasjon til meg selv og andre om at livene våre har verdi. Det må ikke skje mye for å være noe å tegne.

Arbeidsprosessen min er omtrent slik: Jeg står opp og gjør det som er nødvendig, fra dag til dag. Jeg har ikke studio, og er nok ikke ment til å ha det heller, da omstendighetene stadig trekker meg til andre situasjoner og rom hvor jeg settes i arbeid eller har en form for ansvar. Når en erfaring stikker seg ut noterer jeg med å ta et bilde med kameraet på mobilen, som jeg siden tegner fra, med tusjpenn på papir. Jeg tegner der jeg kan, ofte tidlig på morgenen før jeg går ut, eller når jeg kommer hjem. Jeg er heldig med at jeg kan tegne helt uforstyrret hjemme på hybelen min.

TF: Kan du nevne noen tegnere/ illustratører som inspirerer deg?

SIK: Charles M. Schulz. Jeg elsker 'Knøttene' og har to pocketbøker under puten min.

TF: Hvilke temaer opptar deg som kunstner?

SIK: De eksistensielle og trivielle jeg selv har erfaring med. - Arbeid og det vi gjør for å overleve. Rutiner og ritualer som vedlikeholder liv. Hverdagen og de valgene som tas. Materielle og immaterielle verdier. Hvordan vi beveger omgivelsene og hvordan omgivelsene beveger oss. De siste tre årene har ansvar, sykdom og død preget livet mitt. Som følge har spiritualitet og tro tatt stadig mer plass.

TF: Hvilken rolle har illustrasjon og tegning i dag?

SIK: Tegningen kan vise oss hvordan noe oppleves, ikke bare hvordan noe ser ut. Det er et viktig dokument på det å være menneske, og viser som all annen kunst hvor kraftfulle hver av oss er som medskaper. Å tegne er også en veldig spesifikk trang, og alle former for trang kommer fra et sted, den har vilje og energi. Den må lyttes til, som alt annet. Jeg synes det er spesielt viktig nå i dag å holde fast ved tegningens stofflighet når verden blir stadig glattere og digital. Som kropp har jeg alltid identifisert meg med streker og papir som stoff. Det minner meg om hvor sårbare vi er.

TF: Hva betyr det å tegne for deg i ditt arbeid?

SIK: Tegning for meg betyr en anledning til å gi noe eller noen min fulle oppmerksomhet og tid. Jeg har alltid vært opptatt av energi og oppmerksomhet. Det gir ikke mening for meg at jeg kan legge tid og energi i en tegning, også betyr det ingenting, fordi ingen vet om det. Det ble åpenbart for meg da faren min gikk videre. - Jeg merket at en slags støttende bjelke forsvant under meg, at den gikk videre med han. Han er der, men ikke på samme måte som før.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

SIK: De som ligger ute nå er tegninger fra den nevnte serien 'Weekly Planner' som jeg har tegnet på siden 2021. De er tegnet på alminnelig kopipapir, stort sett. Jeg liker dette papiret - Det har sjel. Jeg bruker helst materialer som reflekterer livet mitt, og det vil ofte si det papir som allerede finnes der jeg er eller som faller meg i hendene gjennom miljøer jeg deltar i.

_

Bilde (utsnitt): Silje Iversen Kristiansen. Ferdig spist.

_

Se tilgjengelige tegninger av Silje Iversen Kristiansen  i vår nettbutikk.