Nyhet

Månedens tegner i salgsavdelingen: Aage Langhelle

Feb 1, 2024

Månedens tegner er en intervjuserie der Tegnerforbundet hver måned introduserer et medlem som er representert med kunstverk i vår Salgsavdeling. Med tiltaket ønsker vi å gi leserne et innblikk i medlemmenes kunstneriske virke og løfte betydningen tegningen har i deres arbeid.

Aage Langhelle (1959) utforsker i sitt kunstneriske virke det ubevisst sinn. Hans figurative tilnærming med ekspressive blyantstreker gir liv til fortellinger og mytologier som omgir oss. Kunstneren tar i bruk fri assosiasjon som metode for å nå det ubevisste og for å uttrykke samspillet mellom personlige og kollektive erfaringer, mellom individ og samfunn. Konseptuelle, innholdsmessige og formale aspekter blir nøye vevd sammen, både innad i enkeltverkene og i sammenhengen mellom dem. Spenningen i tegningene ligger i balansen mellom tilfeldighet og orden. At enkeltelementene tilsynelatende ikke er relatert vekker en nysgjerrighet hos betrakter, som forsøker å gripe de underliggende mønstrene og sammenhengene. Langhelle er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Hochschule für bildende Künste i Hamburg, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og Universitetet i Bergen. Kunstneren er bosatt og aktiv både i Berlin og på Vestlandet.

TF: Aage, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  

AL: Jeg arbeider nå mest med tegning og grafikk. Tidligere arbeidet jeg mye med fotografi og installasjon, men etter hvert savnet jeg den kreative prosessen som foregår på flere plan i godt gammeldags håndverk. Jeg har også arbeidet digitalt med foto og tegning, men digitale verktøy gir meg for tiden lite motstand, både fysisk og mentalt. Så hva teknikker angår man kan si ringen er sluttet, jeg er tilbake der jeg begynte.

TF: Hvorfor tegner du? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

AL: Tegning er en enkel måte å materialisere og utvikle underliggende strømninger og tanker på. Den kan forbli en skisse, utkast til nye arbeider, eller bli til tegnekunst.  

Jeg tar utgangspunkt i ideen om at primær informasjon om oss er lagret i det ubevisste sinn. Det kommuniserer med oss i et eget kodet språk, et personlig alfabet som vår bevissthet prøver å dekode. Jeg leser mytologiske fortellinger (fabel/science fiction) som en metode for å prøve å etablere en kommunikasjon med det ubevisste. Det inspirerer meg til automatisk tegning og fri assosiasjon. Etter hvert blander også egne opplevelser seg inn i prosessen og arbeidet blir mer representativt.

TF: Kan du nevne noen tegnere som inspirerer deg?  

AL: Det er mange, men klassikere som Albrecht Dürer, Pieter Brueghel den eldre, Paul Klee, Otto Dix og Giorgio De Chirico kommer jeg alltid tilbake til.

TF: Du er opptatt av mytologi og det ubevisste. Hvordan kommer dette til utrykk i kunsten din?  

AL: Det har utviklet seg langsomt frem til de bildene man ser i dag. To viktige studieperioder danner grunnlaget. Jeg begynte med automatisk tegning da jeg studerte en periode hos professor Gerhard Rühm (musiker/forfatter/billedkunstner) på kunsthøgskolen i Hamburg. Like etterpå var jeg innom litteraturvitenskap. Det førte til et behov for å kombinere opplevelser fra litteraturen med billedkunst, uten at det gikk i retning illustrasjon, men å finne uttrykk for tilstander i grenseland mellom ubevisst og bevisst. Da hjernen som kjent er vårt første arkiv begynner jeg med å tegne minner av litterære tekster.

TF: Hvilke andre temaer opptar deg som kunstner?  

AL: I mine mentale landskap kan en metafysisk undring sies å være en felles nevner.

TF: Hva betyr det å tegne for deg i ditt arbeid?  

AL: Jeg anser streken som sentral i mitt arbeid. Både som verktøy i arbeidsprosessen og i ferdige bilder. Den har fulgt meg siden starten hjemme på gutterommet med tegning og stofftrykk.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

AL: De er alle tegnet med tusjpenn på papir. Motivkretsen i arbeidene i Tegnerforbundet er basis for en ny serie med større tegninger og grafikk som jeg arbeider med nå. De skal stilles ut til høsten.

_

Se tilgjengelige arbeider av Aage Langhelle i nettbutikken.

_

Bilde: Aage Langhelle. Hall of Fame.