Nyhet

Månedens tegner: Kristin Wexelsen Goksøyr

Apr 6, 2021

Kristin Wexelsen Goksøyr (1965) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo der hun har hovedfag i fri tegning. Wexelsen Goksøyr er skulptør, noe som reflekteres i tegningene. Det er en rytmisk lek med form, flater og rom som kjennetegner kunstverkene. Resultatet blir et abstrakt og organisk uttrykk. Det gir assosiasjoner til noe man nesten kan identifisere, og stilt ovenfor kunstverket har man lyst til å skjønne og forstå hva man ser. Men samtidig ikke, for det er noe foruroligende og lett skremmende her. Denne spenningen mellom det vakre og det som er ødelagt, det trygge og gjenkjennelige mot det mer betenkelige og forstyrrede kjennetegner Wexelsen Goksøyrs kunst. Dette er bilder som affiserer deg, her vil du alltid finne nye refleksjoner. Kristin arbeider i dag fra Nittedal. Mer informasjon om Kristin Wexelsen Goksøyr her.

TF: Kristin, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?    

KWG: Som billedkunstner veksler jeg mellom å arbeide med tegning og skulptur. Tidligere har jeg jobbet i mange forskjellige materialer som glass, bly, kobber, stål, sølv, porselen, bronse, stein og tegning med oljepastell, blyant og kull. Etter hvert har jeg blitt mer opptatt av å utforske form, og har i dette arbeidet valgt for det meste å tegne med blyant på papir og å modellere i plastelina som jeg så støper i gips eller bronse, eller bruker som utgangspunkt for arbeider i stein.

Mange av arbeidene mine kan sees på som en lek med abstrakte, organiske former. De blir til over tid, i en assosiativ prosess hvor det ene tar det andre. Det finner sted en slags utforskning av krefter som trekker i ulike retninger: Mykt, tungt, fallende – kontra det mer aktive, hvor noe sprenger utover, eller holdes tilbake, eller trekker seg sammen. Liv og vekst, men også forfall og destruksjon, er ofte sentrale temaer.

Arbeidene kan gi en følelse av noe nesten gjenkjennelig. Av mange oppleves de som lavmælte, stille og sensuelle, men også urovekkende. Bak ligger et ønske om at de skal skape undring.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

KWG: Mine arbeidsprosesser starter ofte med skisser i små formater. Jeg skisser og leter meg frem til det jeg er ute etter. Skissene blir så utgangspunkt for arbeider i større formater, både tegning og skulptur.

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

KWG: Jeg inspireres av ting jeg ser ute i naturen eller mer urbane omgivelser, andre kunstneres arbeider, mine egne arbeider, arkitektur, film, bilder og tilfeldige ting jeg støter på. Jeg ser noe som korresponderer eller harmonerer med noe jeg ubevisst eller bevisst søker, og som setter i gang tanker om bilder og former jeg vil prøve ut.  

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

KWG: Jeg arbeider med en serie tegninger og skulpturer til min neste separatutstilling som skal være på Buskerud Kunstsenter i oktober i år.

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?  

KWG: Jeg liker det umiddelbare og direkte ved det å tegne. Materialet er ingen hindring. Jeg trenger ikke planlegge og konstruere for å komme fram til det jeg søker. Konsekvensen av det jeg har gjort ser jeg umiddelbart, og det oppstår en kommunikasjon mellom meg og tegningen. Jeg starter med en idé, prøver den ut på arket, og justerer når jeg ser hvor det bærer hen.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

KWG: Jeg har to veldig ulike tegninger i Tegnerforbundets salgsavdeling nå. I arbeidet «Stille liv» utforsker jeg noe tungt og seigt som siger og trekkes ned – krefter holder igjen og gir etter. Jeg bruker som oftest å tegne med gråblyant på papir, men i arbeidet «Uten tittel 2» leker jeg meg med rød farge i kontrast til det grå.

_

Se tilgjengelige tegninger av Kristn Wexelsen Goksøyr i vår nettbutikk.