Nyhet

Månedens tegner: Line Anda Dalmar

Sep 3, 2018

Line Anda Dalmar (1983) har vært medlem i Tegnerforbundet siden 2016. Hun har en master fra Konstfack i Stockholm med fordypning i Kunst i offentlige rom og en bachelor fra Kunsthøgskolen i Bergen i spesialisert kunst/ fotografi. Dalmars bakgrunn gjenspeiles i hennes kunstnerskap hvor hun utforsker aspekter som tid, rom, avstand og minne. Natur og endringer i naturen er et gjennomgående tema, og hennes arbeider springer ofte ut fra feltstudier i ukjente landskap som hun oppdager ved hjelp av video, fotografi, skulptur og tegning. Line Anda Dalmar bor og jobber i Trondheim. Mer informasjon finner du på Line Anda Dalmars hjemmeside.

TF: Line, kan du fortelle litt om dit kunstneriske virke?

LAD: Jeg prøver å fange opplevelsen av øyeblikk. Det kan være en bevegelse, en struktur, en form, et mellomrom, hvordan noe føles å ta på. Opplevelsene jeg prøver å fange er ofte taktile og sanselige. Det handler ikke om hvordan ting ser ut.

Jeg arbeider innenfor ulike media, som video, tegning, skulptur og lyd. Arbeidene mine er refleksjoner rundt hvordan jeg erfarer verden rundt meg. Abstrakte opplevelser som er vanskelig å dokumentere, minner om sted, tid, situasjoner. Utgangspunktet er søk etter nøkkelfragmenter som gir helheten mening.

Jeg interesserer meg for hvilke elementer som påvirker og lagres i min visuelle hukommelse, skaper en narrativ som siden oppleves som et minne. Landskap fungerer som en ramme for meg. En ramme som fylles med innhold, en beholder for historiene. De er projeksjonsflater, ikke bare for våre egne historier og minner, men også som former vi lever i, som blir til minner. Disse minnene former igjen opplevelsen av stedene. Fragmentene som representerer minnene kan være både abstrakte og konkrete.

Det går ikke an å konkurrere med landskapet, det er så mektig i seg selv at det er vanskelig å avfotografere. Det er umulig å gjengi selve opplevelsen. Dette er en av utfordringene jeg arbeider med.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt?

LAD: Tegning er for meg primært et verktøy som jeg bruker for å huske. I motsetning til kamera som jeg brukte tidligere tillater tegneformatet meg å vektlegge enkelte elementer, kanskje det jeg synes at er det essensielle av opplevelsen. F.eks en struktur, en form eller en bevegelse. Det tillater meg å gjengi en opplevelse slik jeg husker den ikke akkurat slik den så ut.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

LAD: Omgivelsene og menneskene rundt meg inspirerer meg. Arbeidene mine er ofte basert på feltstudier. For meg er søken etter nye landskaper også en søken etter nye narrativer og historier. Når jeg reiser bort, skrur jeg av alle hverdagslige forstyrrelser og tar inn de visuelle inntrykkene rundt meg. Akkurat nå er jeg fascinert av det ukontrollerbare i naturen, det som ikke er konstruert, men blir formet av naturen selv, både over tid og umiddelbart. Jeg synes også det er interessant å se hvordan vår visuelle oppfattelse av landskap påvirkes av naturens egen syklus. 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

LAD: For øyeblikket bearbeider jeg materialet fra en feltstudie som fant sted i forskjellige nasjonalparker i USA i vår. Feltstudien spiller en viktig del i alle de kommende utstillingene mine. Jeg arbeider mot en separatutstilling i Tegnerforbundet, en utstilling på Studio 17 i Stavanger og en duo-utstiling på RAM galleri i 2020, samt et bokprosjekt i relasjon til den siste utstillingen.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

LAD: Tegning er et av mine viktigste verktøy. Det er også ofte det mediet jeg selv blir mest inspirert av.

 

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

LAD: Arbeidene i salgsavdelingen i Tegnerforbundet har fått navnet Beskrivelser. De er resultater av feltstudier i Gloppedalsura utenfor Stavanger og en steinrøys på Snæfellsnes på Isand.

***

For tilgjengelige verk av Line Anda Dalmar i Tegnerforbundets salgsavdeling og nettbutikk trykk her.