Nyhet

Månedens tegner: Liv Dessen

Nov 1, 2019

Liv Dessen (f. 1935) arbeider med maleri og tegning i middelstore og store format. Tegningene kjennetegnes av abstrakt ekspressivitet og ofte fargesterke komposisjoner med kull og pastell. Det er en dynamikk, rytme og energi i arbeidene som gir dem et musikalsk preg og lar dem virke som en dans mellom kunstner og verk. Styrken i Dessens kunstnerskap ligger i spontaniteten, friheten og åpenheten, noe som gjør at man får oppdage verkene på nytt hver gang man betrakter de. Liv Dessen bor og jobber i Oslo.

TF: Liv, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

LD: Jeg arbeider med maleri og tegning i en abstrakt tradisjon. Tidligere kunne det komme inn noen figurative elementer, men de er neppe synlige i mine arbeider nå. Jeg var i en periode med i tegnegruppen Ultima Thule som holdt utstillinger flere steder her i landet foruten i utlandet. Jeg deltok også i tegne- og malegruppen Krapplakk. Atelierene våre lå i samme hus og vi holdt utstillinger sammen. I de senere årene  har tegning med kull og pastell blitt min foretrukne teknikk. Kull og pastell er materialer som er utrolig fascinerende å arbeide med på papir! Men maleriet kommer sikkert tilbake!

 

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din!

LD: Jeg tegner jevnlig croquis. Menneskekroppen i romlige situasjoner er teknisk utfordrende og samtidig inspirerende i min kunstneriske utvikling. Med kull og pastell arbeider jeg intuitivt med former og farger, romlighet og lys. Jeg leter etter komposisjoner som gir et karakteristisk uttrykk og gode opplevelser. Jeg leter etter kimene til spenning i det som allerede befinner seg på papiret. Jeg har ikke noe tematisk opplegg på forhånd, ei heller benytter jeg meg av konkrete iscenesettelser og står derfor fritt til å ta imot impulser og ideer som kommer underveis i arbeidet. Mine arbeider blir til overtid. Under arbeidet lar jeg følelser, tanker, minner, kunnskap og innlevelse få«tre inn på arenaen». Jeg velger farger, noen streker, prikker og tegn som skaper kaos og som gir motstand. Der liker jeg å være - i konsentrasjon med blikket for hele tiden å være på vakt, for enten å tilføre eller å forkaste. Jeg ønsker et resultat som gir blikket en opplevelse av små og store sensasjoner og muliggjør en opplevelse av hele billedflaten.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

LD: Inspirasjon finner jeg i de daglige inntrykk og gjøremål. Stemninger hentet opp etter samtaler og samvær med familie og venner- eller når jeg leser en bok eller lytter til musikk.  Arbeidsprosessen på atelieret er i seg selv inspirerende - form og farge utvikler seg i overraskende retninger og gir impulser til nye uttrykk og bilder. Ellers er jeg spesielt glad i moderne ballett- samspillet mellom musikk og bevegelse i rommet gir visuelle inntrykk  som gir meg mye. Jeg arbeider ikke ut fra et tema.

 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

LD: Jeg har nettopp ferdigstilt to store tegninger til Tegnetriennalen 2019 som jeg var så heldig å bli invitert til. Jeg har ikke laget mange store tegninger, men til utstillingen min i Tegnerforbundet i 2016 viste jeg en stor tegning som ble solgt til utlandet. Kjøperen kom tilbake og ville ha en enda større tegning! Dette, pluss at kurator for triennalen ønsket store formater, inspirerte og utfordret meg til å lage to store tegninger til høstens triennale.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

LD: Det å tegne betyr mye. Å kunne få uttrykke meg med materialer som kull, pastell og blyant på en flate, et papir, i ulike kvaliteter. Det å ikke ha et tematisk opplegg på forhånd krever bruk av fantasi - og anstrengelser! Min måte er å se etter og benytte meg av temaer og former som oppstår på flaten under arbeidsprosessen -det er spennende. Det blir å gå frem og tilbake til motivet, vurdere, sette på eller ta bort - så det blir mye gåing i løpet av en dag på atelieret! Bildet blir en dokumentasjon av arbeidsprosessen over tid. Detaljene i seg selv kan være ubetydelige, men i forhold til hverandre kan det skapes spenning og lede øyet rundt i billedflaten og gi en samlet mening: Å komme frem til et inspirerende og spennende hele.

TF: Fortell litt om arbeidene dine i Tegnerforbundets salgsavdeling!

LD: Det er to, ikke så store tegninger. De er utført med kull og pastell på papir. Arbeidsprosessen er som jeg har beskrevet over. Titlene blir til etter at tegningene ferdige.

 

***

Tilgjengelige verk av Liv Dessen i nettbutikken her.