Nyhet

Månedens tegner: Ottar Karlsen

Nov 2, 2020

Ottar Karlsen (1982) har vært medlem i Tegnerforbundet siden 2013, og jobber primært med tegning, maleri og kollasj, som han ofte setter i dialog med installative og performative uttrykk. En rød tråd i arbeidene er interessen for natur, naturfenomener og menneskets forhold til naturen, noe som manifesterer seg i et vekselvis abstrakt og figurativt formspråk. Uansett hvilken form og teknikk Karlsen velger, preges arbeidene alltid av en høy handverksmessig presisjon. Tegningene har sin egen visualitet, som virker å springe ut fra møtet mellom vakre, perfekte overflater og verkenes uventede, direkte interaksjon med betrakteren. Ottar Karlsen bor og arbeider i Oslo. Mer informasjon om Ottar Karlsen her.

TF: Ottar, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

OK: Jeg jobber prosjektbasert med forskjellige medier, i hovedsak tegning, maleri og kollasje. En rød tråd i kunstnerskapet mitt er undersøkelser av forholdet mellom mennesker og natur, spesielt hvordan natur og naturfenomener blir kontekstualisert gjennom visuelle arbeider, språk og historie. Ofte tar arbeidene mine for seg spørsmål om hvordan individet forholder seg til natur i kontrast til og parallelt med en kollektiv forståelse av natur. Natur kan i denne sammenheng inkludere overordnede kategorier som landskap, klima, vær og sted, samt konkrete enheter som trær, planter og stein.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din!

OK: For tiden tegner jeg i store formater, der det vertikale oppsettet og tekstbolker speiler reklamemontere i bybildet eller reklamer fra magasiner. Når jeg starter en ny tegning har jeg en viss formening om hvor jeg vil ende opp. Så må jeg i arbeidet med tegningen, som i all kunst, stadig vurdere arbeidet, forhandle med arket og blyanten, og justere kurs om nødvendig. I løpet av tegningen er det som regel en periode med både tvil og spenning da jeg er usikker på om tegningen vil falle på plass eller om den vil falle fra hverandre.

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

OK: Natur har lenge vært en kilde til inspirasjon, og jeg har gjennom flere prosjekter jobbet med ulike måter å undersøke natur gjennom billedkunst. Utstillingen Ingenting kommer til å forbli det samme i Hammerfest Kunstforening tematiserte Opplysningstidens forhold til natur, mens utstilling Forstyrrelser på Trafo Kunsthall i Asker tok utgangspunkt i stormer som visuelt og metaforisk grunnlag for kunstneriske arbeider. For tiden er jeg opptatt av sammenhenger mellom natur og språk. Særlig gjelder det en type språk som brukes i reklame, paroler og i selvhjelpslitteratur der en mer eller mindre ukjent avsender oppfordrer leseren til endring. Det være seg å endre standpunkt, væremåte eller identitet. Prosjektet jeg jobber med nå søker å undersøke og muligens avkle dette språket, gjerne i sammenheng med natur, konsum og ansvar.

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

OK: For tiden jobber jeg med tegninger og kollasjer til en utstilling i Galleri Ask i Horten. Arbeidene til utstillingen i Horten vil være en videreutvikling av arbeidene som er i salgsavdelingen. Samtidig skriver jeg på et manus som etterhvert skal utvikles til en kollasje- animasjon.

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

OK: Tegning har lenge vært en av grunnpilarene i kunstnerskapet mitt, og noe jeg stadig vender tilbake til. I barndommen hadde vi alltid papir, blyanter og fargeblyanter tilgjengelig, og da som nå kunne gjerne det å tegne være en sosial aktivitet. Tegning var lenge et rom der jeg kunne utfolde en livlig og fri fantasi. Fantasi gikk gradevis over i en interesse for tegneserier før interessen for kunst ble vekket.

Så er jeg opptatt av andre tegnekunstnere. Når jeg ser på kunst blir jeg ofte ekstra begeistret over tegnere som gjør noe uventet, tegner på en måte jeg ikke kan eller behersker teknikker jeg ikke er trygg på. Det er gjerne grobunn for nye tanker og ideer til bruk i eget kunstnerskap.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

OK: De to tegningene som er i TFs salgsavdeling har vært med på utstillinger i Bryne Kunstforening og i Arktisk Kultursenter i Hammerfest. Teksten i tegningene, som har lik font og størrelse, gir en følelse av masseproduksjon, og er et nikk til minimalisme og seriearbeider. Tekstbiten spiller på argumentasjoner en finner i reklamer, gjerne for luksusprodukter. Tanken om noe evig og ubesudlet, og det forlokkende om å kunne kjøpe seg inn i en lang tradisjon. Teksten står ut fra et motiv av en isbit, og del av et landskap.

***

Se tilgjengelige arbeider av Ottar Karlsen i nettbutikken.