Nyhet

Månedens tegner: Robin Danielsson

Jul 1, 2020

Robin Danielsson (1983) jobber med maleri og tegning, og har vært medlem i Tegnerforbundet siden 2018. Han arbeider ofte med akvarell, oljepastell, akryl, gouache og linoleumstrykk på papir i store format. Repetitive elementer som florale mønstre og ornamentikk som framkaller assosiasjoner til folklore og rosemaleri, kan både være sentralt bildemotiv og bakgrunn i Danielssons verk. Arbeidene hans har en transparens, man kan nesten si friskhet, over seg, noe som blir understreket av lyse og kjølige fargetoner, som gjerne står mot en svart bakgrunn. Denne grafiske og samtidig «freshe» kvaliteten i arbeidene har slektskap til dagens populærkulturelle uttrykk, og skaper en kontrast til de eldre kunsthistoriske referansene i bildene. Robin Danielsson bor og arbeider i Oslo.

TF: Robin, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

RD: Jeg er utdannet ved Kunsthøyskolen Valand og Glasgow School of Art. Jeg flyttet til Oslo i 2010 og har bodd her og vært aktiv som kunstner siden da. Jeg jobber i hovedsak med tegning og maleri. De seneste årene har jeg jobbet på papir i store format. Bildene bærer preg av en åpen tilnærming der jeg eksperimenterer med en kombinasjon av ulike teknikker som blant annet linoleumstrykk, tegning, maleri og collage. Jeg ønsker å skape et mystisk og lyst univers der forestilte og abstraherte motivvalg flyter inn i hverandre. Repeterende streker, organiske former og figurative motiver er tilbakevendende elementer i tegningene mine. Jeg er interessert i at bildene skal ha et fysisk nærvær og en tydelig materialitet, at de skal ta plass i rommet og integreres med arkitekturen.

 

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din!

RD: For meg er tegningen fundamentet i mitt kunstneriske arbeid. Jeg jobber ofte med et grafisk formspråk i tegningene mine som kontrasterer med flytende, maleriske elementer. Jeg tenker på tegningen som det bærende skjelettet i bildene mine. Arbeidsprosessen min starter som oftest på gulvet der jeg fukter papiret og grunner med transparent farge. Videre bygger jeg opp bildet lag for lag. Prosessen er både tilfeldig og planlagt. Det finnes faktorer jeg ikke helt kan styre eller kontrollere. Jeg vil gi plass til improvisasjon og innfall underveis i arbeidet og det er viktig for meg at jeg ikke skjuler tvil eller feil i det ferdige resultatet. Det kan være dette som ”gjør” selve verket.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

RD: Nye ideer oppstår ofte med utgangspunkt i tidligere verk. På sett og vis kan man si at alle arbeidene mine fra de siste årene inngår i samme serie. De seneste tegningene viser veien til nye. I min kunstneriske praksis er atelieret sentralt for meg. Jeg trenger kontinuitet og et sted å gå til der jeg kan omringes av bildene mine. Som utgangspunkt er det ofte utprøvninger av forskjellige teknikker som leder meg frem til nye motivvalg. I dag ser jeg arbeidene mine mer som muligheter til å teste ut forskjellige ideer enn å lage det ”endelige” verket. Jeg jobber også ofte med en serie tegninger samtidig.

Rundt omkring i atelieret har jeg kunstbøker liggende oppslått. De fungerer som inspirasjon og som referansepunkt.Det kan være alt fra William Blake, Sigmar Polke eller Zandra Rhodes. De kan være veivisere og viktige for meg i innledningsfasen av et nytt arbeide. En påminnelse om noe jeg vil eller en vei jeg vil gå. Det kan være en stemning eller en interessant fargekombinasjon som gir meg nye ideer.

 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

RD: Jeg har i løpet av det siste året jobbet med en offentlig utsmykning til Lørenskog kirke, et utendørs gulvarbeid i granitt på ca. 40 kvm. Arbeidet skal stå ferdig i løpet av høsten 2020. Nå gjenstår det bare å få det produsert, det blir veldig spennende. Jeg skal også være med på Hvitsten Salong i slutten av juli 2020.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

RD: Tegning er min hovedform og den er konstant til stede i livet mitt. For meg er tegningen både en kollektiv og sosial handling og en solitær nødvendighet. Det er en måte å omgås andre på og en mulighet til å få være i fred. Jeg har alltid likt begge deler.

 

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

RD: Arbeidene i Tegnerforbundets salgsavdeling er en serie som jeg har jobbet med i de siste månedene. De er laget med akryl, akvarell og gouache på papir. De forholder seg alle til gjentagende temaer i arbeidet mitt som kretser rundt forgjengelighet, natur, kropp, avtrykk og spor.

_

Se tilgjengelige arbeider av Robin Danielsson i nettbutikken.