Nyhet

OPEN CALL - Illustrators in Residence

Apr 9, 2018

Open Call «Illustrators in Residence» 4 perioder i Tegnerforbundet 4. juni – 1. juli 2018.

Tegnerforbundets prosjekt "Illustrators in Residence" (IIR) ble gjennomført første gang i 2015, og har som mål å synliggjøre den høye kvaliteten og mangfoldet som finnes i norsk illustrasjonskunst. Gjennom å la utvalgte aktører fra feltet gjøre Tegnerforbundets prosjektrom til sitt eget i en uke, vil publikum få innblikk i ulike arbeidsprosesser og større kjennskap til feltet.

Vi inviterer nå utøvere fra feltet til å sende inn prosjektsøknad til en ukes, valgfritt prosjekt som skal finne sted i prosjektrommet i Tegnerforbundet i perioden 4. juni – 1. juli. Deltagerne trenger ikke å være medlem i Tegnerforbundet.

Vi velger ut fire prosjekter, hvor hver deltager midlertidig flytter arbeidsstedet sitt til prosjektrommet i Tegnerforbundet i en uke hver. Hva prosjektet skal bestå i er åpent, men må ha en forbindelse til illustrasjon. Det kan f.eks. være tegneserie, animasjon, billedbok, tegning på vegg eller noe helt annet.

Man får prosjektrommet til disposisjon, inkludert kontormøbler. Utover det må søker selv stå for utstyr som trengs. Man vil motta et honorar som skal dekke materialutgifter og egen lønn i perioden. Dette tenkes som en del av et formidlingsprosjekt, der illustratøren i perioden han eller hun sitter i prosjektrommet stiller seg åpen for å ta imot spørsmål fra besøkende.

Prosjektene skal i størst mulig grad belyse ulike deler av illustrasjons- og animasjonsfaget, slik at man får vist fram ulike arbeidsmetoder. Altså vil vi velge prosjekter som er ulike fra hverandre, og gjerne fra ulike områder innenfor illustrasjonskunsten, så langt dette er mulig.

Jury vil være Rune Johan Andersson og Mari Kanstad Johnsen fra styret i Tegnerforbundet.

"Illustrators in Residence" honorerer deltagende kunstnere med: 10.000 kr. pr. uke

Vi vil ha fire perioder i prosjektrommet. 

Periodene er:

4. juni – 10. juni

11. juni – 17. juni

18. juni – 24. juni

25. juni – 1. juli