Nyhet

Samarbeid mellom Tegnerforbundet og Nordisk Kunstnarsenter Dale

Feb 21, 2019

Open Call - Tegning & Tekst

Ordet og bildet er gjerne ansett for å tilhøre separate verdener, om enn to verdener som kan speile hverandre. Både ordet og streken spirer i sinnet før det får sin inkarnasjon på papiret (eller skjermen). Gjennom handlinger orkestrert av hendene får ideen sin form gjennom streken og/eller ordet, og det som før eksisterte som en tanke gis en synlig form. Hvorfor ender en ide opp som tekst, og en annen som en tegning? Hva skiller de to kunstformene, og hva knytter dem sammen? Vi leter etter kunstnere, og prosjekter, som arbeider med, eller omhandler, tekst og tegning, der tegning og tekst er likeverdige elementer i det endelige kunstverket.

Kunstnerne som blir plukket ut gjennom Open Call gis et opphold på Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) i perioden mars, april og mai 2020, og som sammen har en gruppeutstilling i Tegnerforbundet våren 28.mai. - 28.juni.2020.  

I løpet av oppholdet må gruppen utarbeide en felles tekst, beskrivelse av utstillingskonsept og plantegning for utstillingen i Tegnerforbundet.  

Hver utøver mottar:

Kr. 10.000 pr mnd. fra NKD under opphold.

Reisestøtte etter avtale.

Vederlag fra TF.

Dekket transport av kunsten fra NKD til TF.

Dekket transport av kunsten fra TF og hjem.