Nyhet

Reisestipend

Jan 15, 2018

Tegnerforbundets reisestipend er pålydende kr. 15.000 og vil bli delt ut på årsmøtet. Stipendet kan bare søkes av Tegnerforbundets medlemmer og det kan kun mottas én gang. Søkere må være á jour med medlemskontingenten og ha vært medlem i minst to år. 

Skriftlig søknad skal inneholde:

• søknad (hva skal stipendet brukes til)

• CV

• bilder av tre arbeider 

Send digitalt til hilde@tegnerforbundet.no, alternativt kan det leveres i/ sendes til Tegnerforbundet. 

Søknadsfrist er 1. februar.