Nyhet

Søk Norsk Illustrasjonsfond støtte og stipend vår 2020

Apr 1, 2020

Søknadsfrist: 15. mai!

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk.

Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst, stipendene tildeles illustratører og enkeltutøvere.


Som et tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset (covid-19) oppfordrer vi dere til å søke digitalt. Vi håper at vi kan ha en stipendbehandling i begynnelsen av juni, men tar alle forbehold om hvordan korona-situasjonen utvikler seg.

Stipend og støtte våren 2020:

Arbeidsstipend/ Prosjektstøtte (søknadsfrist: 15. mai)
Reise- og studiestipend, dette stipendet går ut våren 2020 pga. covid-19, og midlene overføres til Arbeids- og prosjektstøtte.

Bruk søknadsportalen: norskillustrasjonsfond.no