Nyhet

OPEN CALL - Tegnetriennale 2019

Feb 14, 2018

Arrangør: Tegnerforbundet

Kurator: Helga-Marie Nordby

Sted: Kunstnernes Hus

Åpning: 25. oktober 2019

Tegnerforbundets biennale blir til Tegnetriennale i 2019. Kunstnere inviteres til å sende inn prosjekter til open call via Tegneforbundets søknadsportal innen 1. mai 2018. En jury ledet av kurator Helga-Marie Nordby vil vurdere de innsendte forslagene.

Søknaden skal inneholde:

- Prosjektbeskrivelse (maks. 2000 tegn)

- Skisser/billedmateriale ( 5 bilder i png/jpeg under 2 MB. pr. stk)

- CV ( i pdf, max.2 MB)

Tegnetriennalen 2019 vil åpne for en større refleksjon rundt tegningen som allmennmenneskelig uttrykksform, som verktøy og metode for å forstå verden og seg selv, som kunstnerisk prosess og uttrykk; streken som går innover og streken som går utover. Triennalen vil ta form som en stor gruppeutstilling på Kunstnernes Hus med norske og internasjonale kunstnere, basert på open call og på direkte invitasjon. Tegnetriennalen vil også omfatte et utadrettet formidlingsprogram med performance, filmvisninger, artist talks, forelesninger, seminarer og workshops.