Tegnerforbundet

Om Tegnetriennalen

Tegnetriennalen

I tidsrommet 2002 til 2023 har Tegnerforbundet arrangert Tegnebiennalen/Tegnetriennalen, en arena for visning og formidling av kontemporær tegnekunst på internasjonalt nivå. De første biennalene har hovedsakelig basert seg på fri innsendelse av arbeider/prosjekter som utforsker, problematiserer og behandler tegning som begrep og genre.

I 2016 ble Tegnebiennalen omformet til en Tegnetriennale. De totalt ti biennalene og triennalene Tegnerforbundet har produsert, har hatt skiftende organisasjonsform og visningssted. Mens de første biennalenes kunstfaglige ledelse lå tett opp mot Tegnerforbundets styre og organisasjon, har det etterhvert blitt vanen at det innhentes krefter utenifra. Dette har forsterket biennalens evne til å ha et skiftende perspektiv på tegningen.

Den siste Tegnetriennalen ble arrangert 12. oktober til 22. desember 2023 på Tegnerforbundet, Nasjonalmuseet, Deichman Bjørvika og Tenthaus.

Følg Tegnetriennalen på Facebook.