Utstilling

Abstrakt tegning

Jun 21, 2024

-

Sep 15, 2024

Se bilder →

Åpning torsdag 20.06., kl.18–20.

Velkommen til årets sommerutstilling som er dedikert til abstrakt tegning. Tegnerforbundet ønsker med denne utstillingen å undersøke forholdet mellom abstraksjon og tegning gjennom verkene til syv kunstnere som har vært tilknyttet Tegnerforbundet som trofaste medlemmer gjennom mange år.

De deltagende kunstnerne i utstillingen er:

Irma Salo Jæger (f. 1928)

Liv Dessen (f. 1935)

Anne Rolfsen (f. 1946)

Wenche Gulbrandsen (f. 1947)

Lykke Frydenlund (f. 1951)

Heidi Skjerve Kennedy (f. 1954)

Mette Stausland (f. 1956)

Kunstnerne representerer en variert, men likevel sammenvevd historie av abstrakt tegning i Norge. En generasjon skiller kunstnerne i alder, men likevel forteller de ett kapittel i abstraksjonens og tegningens historie, der de alle har spesifikke bidrag til norsk abstraksjons kunsthistorie. Gjennom deres arbeid ønsker vi å utforske kraften som ligger i abstrakt tegning – en form for kunstnerisk uttrykk som bringer oss nærmere kjerneelementene av tegning: hånden, linjen, underlaget og fargen. I denne prosessen blir arket selve rammeverket hvor kunstneren utforsker og uttrykker seg gjennom streker, linjer og former. Hvert verk er et resultat av en dialog mellom materiale og kunstner.

Selv om hver av disse kunstnerne har sin egen unike tilnærming til abstrakt tegning, er det likevel tydelige fellestrekk som binder dem sammen. Det er en umiddelbarhet og nærhet i deres arbeid, drevet av en intuitiv tilnærming som krever selvtillit og erfaring.

Samtidig som vi setter søkelys på deres individuelle praksis, ønsker vi også å reflektere over den større konteksten disse kunstnerne opererer innenfor – både som kvinner og som kunstnere med lange og aktive karrierer. Deres erfaringer og prestasjoner fortjener å bli løftet frem og anerkjent, og vi håper denne utstillingen kan være et skritt i retning av å gi dem den oppmerksomheten de så vel fortjener. Vi vil utforske deres perspektiver gjennom en serie kunstnersamtaler som vil bli tilgjengelige i en katalog.

Kurator: Lene Fjørtoft.