Utstilling

Abstrakt tegning

Jun 21, 2024

-

Sep 15, 2024

Se bilder →

Åpning torsdag 20.06., kl.18–20.

I sommerperioden 21.06.–15.09.2024 viser Tegnerforbundet – senter for tegnekunst utstillingen Abstrakt tegning. Tegnerforbundet ønsker med denne utstillingen å undersøke forholdet mellom abstraksjon og tegning gjennom verkene til syv kunstnere som har vært tilknyttet Tegnerforbundet som trofaste medlemmer gjennom mange år. Utstillingen er kuratert av Lene Fjørtoft.

Deltagende kunstnere: Irma Salo Jæger (f. 1928), Liv Dessen (f. 1935), Anne Rolfsen (f. 1946), Wenche Gulbransen (f. 1947), Lykke Frydenlund (f. 1951), Heidi Skjerve Kennedy (f. 1954) og Mette Stausland (f. 1956).

Abstraksjon som tegningens kjerne
En generasjon skiller kunstnerne i utstillingen i alder, og de har alle særegne bidrag, likevel forteller de ett kapittel i den norske abstraksjonens og tegningens historie. Kan denne formen for kunstnerisk uttrykk bringe oss nærmere kjerneelementene av tegning: hånden, streken og underlaget? I arbeidsprosessen blir arket selve rammeverket hvor kunstneren utforsker og uttrykker seg gjennom streker, linjer, former, flate og farger. Hvert verk er et resultat av en dialog mellom materiale og kunstner.

Varierte tilnærminger til abstrakt tegnekunst
Kunstnerne i utstillingen forholder seg på ulike måter til abstraksjonsbegrepet og til prosess og innhold i egne verk. Frydenlund utforsker rene fargefelt, skarpe linjer og geometriske former som er satt opp mot hverandre. Gjennom lag på lag med kull og pastell bygger Dessen form med gesturale streker og en sterk bruk av farger. Salo Jægers tegninger strekker seg utover papirets grenser, som skaper en nesten «pustende» overflate. Rolfsen kombinerer elementer fra tradisjonelle håndverkstradisjoner med en forståelse av metafysikk og mandalaens symbolske kraft. Tid er et viktig begrep for Skjerve Kennedy, og tid vises gjennom sporsettingen i tegningene hennes. I Gulbransens kunstnerskap er form, farge og visuelle virkemidler redusert til et minimum, og Stausland bruker viskelæret som et redskap på linje med blyanten, som skyggeaktig viser at sporene etter hånden ikke kan fjernes. Selv om hver av disse kunstnerne har sin egen unike tilnærming til abstrakt tegning, er det likevel tydelige fellestrekk som binder dem sammen. Det er en umiddelbarhet og nærhet i deres arbeid, drevet av en intuitiv tilnærming som krever selvtillit og erfaring.

Kvinner og abstraksjon
Samtidig som vi setter søkelys på de syv kunstnernes individuelle praksis, ønsker vi også å reflektere over den større konteksten de opererer innenfor – både som kvinner og som kunstnere med lange og aktive karrierer. Tanken om kunst som en sosial praksis legger vekt på betydningen av å se forbi selve kunstverket og i stedet utforske de komplekse relasjonene den har med samfunnet den er en del av. Kvinner og abstraksjon er to interessante virkeligheter. De opptrer som et oksymoron. Abstraksjon er et område som er preget av kvinnelige pionerer gjennom hele dens over hundre år lange historie. Likevel er abstraksjon kodet som noe mannlig, definert og bestemt av menn. De deltagende kunstnernes erfaringer og prestasjoner fortjener å bli løftet frem og anerkjent, og vi håper denne utstillingen kan være et skritt i retning av å gi dem den oppmerksomheten de så vel fortjener.

_

Filer å laste ned:

Utstillingstekst norsk

Utstillingstekst engelsk

Arrangementer i utstillingsperioden:

Kuratoromvisninger: Onsdag 26. juni kl. 12 / Lørdag 13. juli kl. 12 / Lørdag 15. september kl. 13.

_

Bilde (utsnitt): Mette Stausland. Foto: Tom Bisig.