Utstilling

Agnete Erichsen & Gunnhild Bakke

Jan 6, 2011

-

Jan 30, 2011

Se bilder →

”DET VAKKE NO´  DET VAKJE NOKE”

“DET VAKKE NO´  DET VAKJE NOKE” er tittelen på et helt spesielt samarbeidsprosjektet mellom billedkunstnerne Gunnhild Bakke og Agnete Erichsen. Resultatet vises nå i Tegnerforbundet - en brevveksling der tegning erstatter ord. Kunstsamarbeidet er inspirert av selve brevvekslingstradisjonen, krysset med ideen om å kommunisere over tid og avstand via tegning.

Siden de to kunstnerne møttes under kunstutdanningen på slutten av 70-tallet, har de tidvis samarbeidet tett både med utsmykninger og utstillinger, blant annet i gruppe N.N.N. Tegnekorrespondansen “DET VAKKE NO´  DET VAKJE NOKE” er et prosjektet som har utviklet seg over flere år, og springer ut fra et gjensidig ønske om å opprettholde profesjonell kontakt, og samtidig videreutvikle et kunstneriske samarbeid. Erichsen er nå bosatt og arbeider i Høvåg på Sørlandet, mens Bakke er bosatt og arbeider i Oslo. “DET VAKKE NO´  DET VAKJE NOKE” går i korthet ut på at kunstnerne har sendt/sender hverandre tegninger i form av både e-post og brevpost.

“Korrespondanse I”

Det tegnes i  identiske notatbøker som så dateres, skannes og sendes som e-post og mottaker besvarer med ny tegning. “Korrespondanse I” er å se som et kronologisk arbeid, der kvantitet og struktur danner rammen. Kunstnerne ser på dette som et “evighetsprosjekt”.

“Korrespondanse II”

Det sendes brev i posten. “Konvoluttens” innside er selve verket/objektet. Dette er et prosessarbeid som har utviklet seg i flere retninger og former. Her er det ingen forventning om direkte respons, arbeidene blir mer å betrakte som selvstendige verk.

“Korrespondanse III”

Store, sammensatte fellestegninger, der kommunikasjon foregår via foto, e-post, post og telefon. Resultatet blir først synlig når kunstnerne monterer på vegg i Tegnerforbundet i januar 2011.

Kunstnerne, Gunnhild Bakke (f. 1957) og Agnete Erichsen (f. 1958) er utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi i Oslo. Begge har en lang en lang rekke utstillinger og utsmykninger bak seg, og er representert i flere offentlige samlinger.