Utstilling

Åsil Bøthun

Jan 10, 2013

-

Feb 3, 2013

Se bilder →

Intentional Objects

Utstillingen består av en serie to- og tredimensjonale arbeider som imiterer gjenstander assosiert med statusbegjær. Arbeidene er håndlagde kopier av industrielt fremstilte varer, men i motsetning til de masseproduserte originalene er reproduksjonene unike utgaver hovedsakelig av papp, pigment, gips og papir. De billige og simple materialene kontrasterer med de eksklusive originalene, og er forsøk på en gjengivelse av den maskinelle standarden, alltid uten et helt perfekt resultat. De fremstår som skjøre og sårbare substitutter for utgangspunktene.

De kopierte objektene er identitetsbyggende markører med allmenn anerkjennelse, som signaliserer en kombinasjon av velstand og estetisk dannelse. Med den mimede tilnærmingen inntar objektene en stedfortredende funksjon hvor de forveksles med den konkrete virkeligheten. Gjenstandene oppfyller en funksjon som stedfortredere for virkeligheten og i persepsjonen oppheves skillet mellom original og kopi, virkelighet og avbildning.

Åsil Bøthun (f. 1971) har hovedfag fra Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, og har hatt separatutstillinger ved bl.a. Bomuldsfabrikken kunsthall, Nordnorsk kunstnersenter, Kunstnerforbundet og Akershus kunstnersenter.