Utstilling

Barbara Czapran

Apr 9, 2015

-

May 3, 2015

Se bilder →

Stillheten er mitt papir

Utstillingen " Stillheten er mitt papir " har hentet navnet sitt fra et bokprosjekt som er blitt til gjennom et samarbeid mellom Czapran og forfatteren Aasne Linnestå. Boken skal presenteres under utstillingen. – I min kunstneriske virksomhet arbeider jeg med installasjoner, objekter, skulpturer og tegninger som alle er skapt for konkrete romsituasjoner. Sanselighet, materialitet og det prosessuelle er drivkraften i mine verk; det intuitive og utforskende er helt sentralt når jeg jobber. Lavverdimaterialer som bølgepapp, kartong, papir, papp, brukte fyrstikker etc. er noe som alltid har interessert meg. Arbeidsteknikken er både krevende og langsom, og endrer ofte materialets opprinnelige uttrykk. Ved hjelp av disse ulike materialene bygger jeg former og strukturer som bærer preg av å være i stadig vekst, i stadig forandring. De ulike teknikkene jeg vender tilbake til kan være alt fra skjæring og liming, til bretting og krølling. Gjennom bruken av disse skaper jeg former av makulert farget kartong og andre materialer som for eksempel farget papp, eller røkelser. Fargene blir en del av et språk, og relateres til formens vekst, utrykk og oppfattelse. Ved utforsking av lavverdimaterialene og endring av deres opprinnelige uttrykk, prøver jeg å sette søkelyset på hva disse verdiene egentlige består i, og hvorfor vi det hele tatt deler opp ting i ulike kategorier. 

Barbara Czapran er utdannet på The Slade School of Fine Arts i London, Statens Kunstakademi i Oslo, Valands Kunsthögskola i Gøteborg og Kunstakademiet i Krakow. Hun har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg. Hun er innkjøpt av offentlige institusjoner og har også gjort utsmykningsoppdrag.