Utstilling

Bertil Greging

Apr 9, 2015

-

May 3, 2015

Se bilder →

Pappskallepapirarbeider

Bertil Greging (f. 1957) har gjennom hele sitt virke som billedkunstner jobbet innenfor mange forskjellige uttrykk. Fra strengt grafiske tegninger og malerier til fargesterke og ekspressive collage- og papirarbeider. På Tegnerforbundet viser han en rekke nye collager uført på papir og papp. Oljestift, tørrpastell, akrylmaling, grafittspray, maskeringtape, blyant, pensel og collagelim blir brukt om hverandre for å danne komposisjon, linjer, flater og farger. Noen tegninger er hele, andre rives eller klippes opp for å skape et nytt hele i et annet arbeid. I mange av bildene i utstillingen ‘Pappskallepapirarbeider’ kan man se hodet som form. Likevel jobber ikke Greging ut fra noe bevisst tema, men påvirkes i stor grad av byen han han bor og arbeider i, Oslo. Det kan være streker og linjer i en fasade, en papirlapp som henger igjen på en lyktestolpe eller skitt og eksos som danner et motiv på asfalten som skaper visuelle inntrykk som senere kan komme til uttrykk i et arbeid, intuitivt og spontant. Prosessen starter ofte med en liten papirlapp eller en strek, og jobbes opp lag for lag. Bildene er ekspressive i sitt uttrykk, men resultatet er aldri tilfeldig. Collagene blir til gjennom en prosess der de ulike delene flyttes rundt og festes midlertidig med tape, før de etter nøye evaluering limes permanent til bakgrunnen. Skissen er, i motsetning til tidligere perioder, nå eliminert fra prosessen. Det bør helst vært så kort avstand som mulig mellom idé/tanke og ferdig verk. Greging betrakter seg selv som autodidakt billedkunstner, men var innom Einar Granum Kunstskole og Westerdals Reklameskole på begynnelsen av 70-tallet. Inspirasjonen kommer innenfra og behovet for å uttrykke seg fritt i arbeidsprosessen er et mål i seg selv. Bertil Greging har en rekke separat- og gruppeustillinger bak seg. Han har gjort flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av offentlige og private institusjoner.