Utstilling

Bjørn Hegardt

Jan 7, 2010

-

Jan 31, 2010

Se bilder →

HINTERLAND

"Bjørn Hegardts tegninger signaliserer gjennomgående en sikker sans for stramme komposisjoner og en sterk grafisk strek. Hans figurative uttrykk, for det meste holdt i sort/hvitt, er konsentrert mot det destillerte, og fremhever imaginære rom som samtidig kan oppleves som eiendommelig konkrete i sin renskårenhet. Konturlinjer og rene flater antyder tingenes potensielle symbolkarakter, her er ingen overdreven bruk av detaljer og skyggelegging. I en rekke arbeider bruker Hegardt aktivt stjernehimmelen som motiv, oppdelt i visuelle felt, og stjernene på firmamentet blir energiske og fortettede punkter som kan sies å karakterisere hans formspråk som sådan. Den avklarte ryddigheten i streken beveger seg hele tiden i retning av mer komplekse og gåtefulle sammenhenger. I ambivalente arkitektoniske strukturer, som balanserer mellom urban masse og ruin, og isolerte fremstillinger av gjenstander som møbler, lykkes Hegardt med enkle grep å forrykke tingenes nyttelogikk og invadere dem med kaos. Gjenstander hoper seg opp i klynger, det ryker av det brått organiske inventaret og eksplosjoner kommer til syne; tegningenes mørke underside er konstant tilstede. Gjennom visuelle og begrepslige transformasjoner og forvrengninger skaper Hegardt noe naivt og funklende som settes opp mot parallelle forfallskrefter." - Line Ulekleiv, 2008

Bjørn Hegardt (f. 1974) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthochschule i Berlin. Hegardt har hatt utallige utstillinger i inn- og utland, og er også redaktør for det internasjonale tegnetidsskriftet Fukt. Som en av få nordiske tegnere ble han plukket ut til å være med i Phaidons tegneantologi Vitamin D: New Perspectives in Drawing.