Utstilling

Extended Drawing

Sep 1, 2011

-

Oct 1, 2011

Se bilder →

Extended Drawing

Tegnerforbundet starter høstsesesongen 2011 med gruppeutstillingen Extended Drawing, kuratert av Janine Magelssen. Utstillingsprosjektet involverer ni internasjonale kunstnere: Elana Herzog (USA), Marietta Hoferer (USA), Chris Nau (USA), Michaela Frühwirth (AT/NE), Anne Lindberg (USA), Janet Passehl (USA), Sarah Kabot (USA), Susan Collis (UK) og Janine Magelssen (NO). Alle kunstnerne deltok også på utstillingen Apparently Invisible, vist i The Drawing Center, New York, der den utgjorde deres Spring Selections Show i 2009.

Extended Drawing  presenterer kunstnerskap i tegningens utvidede felt.  Kunstnerne utforsker tegningens grenseganger knyttet til bruk av redskaper, materialer, og til relasjoner til sted og sammenheng. I utstillingen er derfor linjene like gjerne skåret ut, teipet på, stiftet, brodert, modellert, eller strøket med strykejern som tegnet med grafitt. Flere av arbeidene som skal vises vil bli spesielt utformet for Tegnerforbundets lokaler. Gjennom kunstnernes tilnærming til sine verk , deres valg av materialer og utforming utfordres våre vante begrepsapparater og tolkninger.

”Extended Drawing tar på alvor en tegning som prøver ut grensene mellom seg selv som objekt og omgivelsene det tar del i. Det er en tegning som har brutt ut av den autonome flaten, entret en tredimensjonal og stedsspesifikk situasjon og synes vel så mye å tegne rommet som å holde seg innenfor rammen av en bestemt form eller format.”