Utstilling

Filippa Barkman

Feb 6, 2014

-

Mar 2, 2014

Se bilder →

Cross

Filippa Barkmans kunstnerskap henter sin kraft i skjceringspunktet mellom hendelser og tilstander. Tegningene tar for seg tema som identitet. forgjengelighet og relasjoner. Karakterene fungerer som metaforer for emosjonelle tilstander, ulike sinnstilstander og betinner seg ofte i et grenseland mellom smerte og nytelse. I Tegnerforbundet galleri viser hun en suite nye kulltegninger og akvareller.

Filippa Barkman (f.1982 i Stockholm) er utdannet ved Kungliga Konsthogskolan i Stockholm 2005-2009 og på Kunstakademiet i Bergen 2004-2005.