Utstilling

FLORILEGIA

Oct 22, 2015

-

Nov 22, 2015

Se bilder →

Tegnerforbundet viser gruppeutstillingen FLORILEGIA med kunstnerne Marie-Claude Bougard, Pia Krabberød, Brynhild Winther og Trond Sebastian Rusten.

Denne utstillingen fokuserer på en undersøkende tegnepraksis, hvor tegning benyttes som metode for å observere naturen og det tegneriske håndtverket som metode for vitenskapelig undersøkning. Før fotografiet og den digitale era var nettopp tegning et foretrukket verktøy for utforskning av naturen. Vaselius anatomistudier, Dürers studier av dyr og planter, Da Vincis og Hokusais observasjoner av værfenomener. Denne tilmærmingen til observasjon og studier av naturen gjennom tegning står i en tradisjon omtrent like gammel som tegnekunsten selv. Mennesket har observert og studert naturen helt siden begynnelsen og dette har fulgt oss gjennom utviklen av vår sivilisasjon. Fra avbildninger på hulemalerier, hellige urter hogget ut på hieroglyfer, organiske dekorasjoner på antikke tempelsøyler til mer nøkterne observasjoner av medisinske planter ved vitenskapens spede begynnelse og videre til da systematiske botaniske studier skjøt fart under opplysningstiden. 

Arbeidene som vises i denne utstillingen tjener allikevel ikke et tradisjonellt vitenskapelig formål men benytter vitenskapens metoder i et kunstfaglig forskningsståsted. Den utforskende nysgjerrigheten videreføres i en mer eksperimentell retning, hvor den tar mer subjektive og konseptuelle retninger. Grensen mellom det prosaiske og det poetiske viskes ut. Her formidles i tillegg til den mediale og prosessuelle tegneriske undersøkelsen en subjektiv opplevelse av naturen, med rom for abstrakte betrakninger og refleksjoner rundt forholdet mellom mennesket og naturen. 

Selv om denne form for praksis har gamle røtter slutter den aldri å være relevant og antakelig er den viktigere enn noen gang. Da habitater og arter dør ut i et rasende tempo i takt med klimaendringene og menneskehetens stadige bevegelse bort fra vår opprinnelige plass i samspill med naturen.

– Johannes Høie, kurator.