Utstilling

Gowara Minsa, Ola Jonsrud, Matt Shane, Jim Holyoak, Cathrine Dahl og Ørjan Aas

Jun 12, 2014

-

Aug 3, 2014

Se bilder →

Six Ghosts Spell Unknown Alphabet

Hele galleriet er denne sommeren viet gruppeutstillingen ”Six Ghosts Spell Unknown Alphabet”, et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom seks kunstnere.

”Vi er alle seks uteksaminert med Master i billedkunst fra ulike kunstakademier i løpet av de siste syv årene. Alle seks jobber et sted imellom tegning og installasjon. Mange av oss jobber med andre medier også. Vi har alle tegnet og installert i ulike samarbeid, alle av oss med noen av oss, men ingen av oss med oss alle. Noen av oss har aldri møttes.

Tittelen på denne utstillingen, ”Six Ghosts Spell Unknown Alphabet”, stammer fra den første setningen i en ”cadavre exquis” også kalt brettetegning, som ble spilt mellom Cathrine Dahl og Jim Holyoak under et to-måneders arbeidsopphold på Nordisk kunstnersenter Dale, sommeren 2012. Utilsiktet beskriver den tilfeldigheter og tapt individualitet i en samarbeidsskapelse, samt tegning som et felles, men ikke-uttalt språk.

Vi er fascinert av samarbeid på grunn av de avveier og vendinger som kastes inn i individuelle mønstre i en kunstproduksjon, de uventede omveiene som oppstår og den visuelle dokumentasjonen av forhold – de uskarpe skjøtene mellom kunst og liv.

Tegningene våre kan sammenliknes med musikk; hvordan musikere improviserer og instrumenter harmoniserer ved å spille samme sang, eller ved å lage en kakofoni. En samtale. Et argument. En trans-kontinental historiefortelling.

Elementene i ”Six Ghost Spell Unknown Alphabet” er papirbaserte tegninger og trykk installert på en romlig måte. Utstillingen er en hybrid mellom en gruppeutstilling og et samarbeidsprosjekt hvor alle kunstnerne har laget tegninger med hverandre, sendt med post, mellom Dale i Sogn og Fjordane, Trondheim, Haag, Salt Spring Island, Montreal, Toronto, Hønefoss og Berlin. Individuelle tegninger i alle størrelser henger over, under og inn i hverandre, møtes og separeres, kryper som mose oppover veggene. Lagt opp i en særegen sekvens, staver de vårt felles, men ukjente alfabet.”

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

***

The entire gallery of Tegnerforbundet is devoted this summer to the exhibition Six Ghosts Spell Unknown Alphabet, a cooperative project between six artists.

“We are six artists from Norway and Canada: Jim Holyoak and Matt Shane (Montréal), Cathrine Dahl and Ørjan Aas (Trondheim), Ola Jonsrud (Oslo) and Gowara Minsa (Berlin/Bergen).

The six of us have all graduated from MFA programs at various art academies within the last seven years. All six of us work between drawing and installation. Many of us work in other media as well. We have all drawn and installed collaboratively, all of us with some of us, but none of us with all of us. Some of us have never met. 

The title for this exhibition, Six ghosts spell unknown alphabet, originated from the first sentence of a game of ‘Cadavre exquis’ played between Catherine Dahl and Jim Holyoak during a residency at the Nordic Artists’ Centre Dale, in Norway. The sentence inadvertently describes the role of chance and lost individuality in collaborative creation, as well as drawing as a common but non-spoken language.

We are intrigued by collaboration because of the unexpected detours and perversions it throws into individual patterns of art making. Collaborative drawing becomes a visual documentation of relationships and conditions, blurring of the seams between art and life.

Our ways of drawing parallel music; how musicians improvise and harmonize to play the same song, or to create cacophony. A conversation. An argument. A trans-continental storytelling. 

The main elements of Six ghosts spell unknown alphabet are paper-based drawings and prints, installed in a spatial manner. The exhibition is a hybrid between a group show and a collaborative project, in which all the artists made drawings with each other, sent by mail, between Dale in Sunnfjord, Trondheim, The Hague, Salt Spring Island, Montréal, Toronto, Hønefoss and Berlin. Drawings of all scales move over, under and into one another, meeting and separating, crawling up the walls. Added up in yet untold sequence, they spell our shared, but unknown alphabet.”

 

The exhibition is supported by Kulturrådet Arts Council of Norway.