Utstilling

Hanne Grieg Hermansen

Jan 5, 2012

-

Jan 29, 2012

Se bilder →

Stone Tape

Hanne Grieg Hermansen arbeider med tegning primært basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. Misforholdet mellom tiden det har tatt for lyset å feste seg til filmen og blyanten å feste seg til arket er stort. Det ligger et paradoks i dette da intensjonen i stor grad er å eliminere synlige spor av prosessen. Slik ligger noen av tegningene og vipper i ingenmannsland mellom to medier, de ønsker både å være fullverdige tegninger og fullverdige fotografier på samme tid.

Formalt jobber hun hovedsakelig med rene blyanttegninger, men også mer installasjonspregede arbeider. Formatene varierer fra prosjekt til prosjekt, fra miniatyrtegninger til monumentale veggtegninger og skulpturelle tegnebaserte arbeider i varierende størrelser. De siste årene har arbeidene hennes beveget seg mot et stadig mørkere uttrykk, der grafitten i seg selv har blitt en viktig del av uttrykket.

Felles for arbeidene er at de sirkler rundt temaer som materialitet og nedbrytning, verdiforskyving og illusjon, lys og mørke, teknikk og mystikk.

Hanne Grieg Hermansen (f. 1984) har bakgrunn fra BA på Kunstfag i Oslo (2008) og MA på Kunstakademiet i Bergen (2010). Tidligere har hun deltatt på gruppeutstillinger på bl.a. Tromsø Kunstforening, Kurant, Galleri F15, Oslo Kunstforening og Galleri Erik Steen, samt holdt separatutstilling på Tag Team Studio i Bergen.