Utstilling

Hanne Grieg Hermansen

Aug 15, 2019

-

Sep 15, 2019

Se bilder →

Utstillingsåpning 15. august kl.18.

Jeg arbeider med tegning primært basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. Formalt jobber jeg hovedsakelig med rene blyanttegninger, samt mer skulpturelle tegnebaserte arbeider. Tid, manuelt arbeid, verdiforskyvning, illusjon og vippepunktet mellom tegning og fotografier er viktige komponenter i mitt kunstneriske virke.

Til utstillingen i Tegnerforbundet tar jeg for meg fotografiets hovedbetingelse, nemlig lyset, både som en konkret formstudie og en undersøkelse der målet er å gjenskape selve effekten lyset har på persepsjonsapparatet. Å etterligne øyet og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi er sentralt i flere deler av mitt prosjekt. - Hanne Grieg Hermansen