Utstilling

Hanne L.O. Kristoffersen

Feb 26, 2015

-

Mar 29, 2015

Se bilder →

De siste årene har arbeidet med tekst kombinert med det visuelle, og tekst for seg, blitt mer sentralt i Kristoffersens kunstnerskap. Tekst som uttrykk har vært benyttet i tidligere verk, i installasjoner med historie som tema, i prosa knyttet opp mot videoverk kalt videoprosa, og som dikt i bokform. Tekstene utgjør en prolongasjon av de visuelle verkene og flytter inn i det private rom og speiler noe ytterligere intimt og tilsynelatende ubetydelig. Beretningen om et varslet brudd / An Account of Predicted Estrangement er hennes andre diktbok. Boken består av 29 dikt på engelsk og norsk. Tittelen på utstillingen refererer til et dikt med samme navn fra hennes første publikasjon, labile dokumenter / volatile documents, utgitt i 2013. I Kristoffersens tegninger har det dekkede portrettet vært et gjennomgangstema, en referanse til ulike kulturers strategier for å uttrykke identitet gjennom tildekking og avdekking av kroppen. Det finnes referanser til en portrett-tradisjon der hodeplagg og bekledning var en viktig del av kontekstualiseringen av objektet. I kontrast til tidligere billedspråk er uttrykket i Kristoffersens nye tegninger tonet ned for å skape en kjøligere distanse. Verkene er hovedsaklig holdt i gråskala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av personene forteller historier gjennom motivenes karakteristika og uteblivelsen skaper rom for tolkninger. Videoprosaen The Other er en parafrase over Simone De Beauvoir`s teorier i Le deuxième sexe, I, II, 1949; hun bestemmes og skilles ut i forhold til mannen, ikke han i forhold til henne: hun er det uvesentlige overfor det vesentlige. Han er Subjektet, han er Det absolutte: hun er Den Andre. Verket er blikket, gjennom å speilvende tesen konstrueres den Andre. 

Hanne Lydia Opøien Kristoffersen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (NO) og Konstfack, Høyskole for Kunst og Design, Stockholm, (SE). Kristoffersen arbeider med tegning, video og tekst innenfor tema som kjønn og identitet. Hun har et omfattende antall separatutstillinger bak seg og har mottatt flere stipender og priser, blant annet Weidemannprisen og Håkon Blekens pris. I 2015 mottok hun Juryens pris ved Den Nord Norske Kunstutstilling, DNNK.