Utstilling

Hedvig Lien Rytter

Mar 21, 2019

-

Apr 28, 2019

Se bilder →

There is a place for us

I en rekke år har jeg arbeidet med motiver som dreier seg om rivningstomter og materialhauger. Dette er en slags randsonemotiver jeg finner på turer gjennom landskapet der jeg bor, gjerne strekningen fra boligen min til atelieret. De henkastede materialene er en fragmentering av noe kjent og hjemlig, slik som i drømmene våre der elementer av kjente ting dukker opp i tilsynelatende nye sammenhenger.

På turene mine finnes det også små hytter noen har laget av tilfeldige materialer. Dette er steder for lek og fantasi, akkurat som mine barndomsplankehytter i skogen bak blokkene i drabantbyen der jeg vokste opp.

Jeg vil tematisere forholdet mellom lek og drøm på den ene siden og lengselen og behovet for beskyttelse på den andre. Leken rommer et stort eksistensielt alvor; at man leker hus er et konkret uttrykk for ønsket om å lage seg et rom, å ta seg en plass i verden. - Hedvig Lien Rytter