Utstilling

Heidi Kennedy Skjerve

Mar 1, 2012

-

Mar 25, 2012

Se bilder →

Tavle - Vending 2012

Når jeg tegner lar jeg det umiddelbare styre; formatet bestemmes (ikke alltid) for å holde igjen, for å gå i dybden. Men fargene, sporene, mediene er intuitive. Papiret, skalaen, format endrer seg når jeg "trekkes" videre. Enkel, umiddelbar bygging, en indre logikk, en egen iboende kraft som bærer hendelsene framover. Sammenhengen mellom tradisjonell teknikk forankret i fortiden og kontinuitet er grunnleggende i arbeidet, som en garanti for det menneskelige og universelle. Verket oppstår gjennom berøring og handling. Omdannelsen av arbeid til sted.