Utstilling

Heidi Kennedy Skjerve

Nov 15, 2018

-

Dec 16, 2018

Se bilder →

Velkommen til utstillingsåpningen torsdag 15. november kl.18

 

Fold

Gjentagelsesom nødvendighet.

Det hånden må for å fylle tiden.

En tilstand som klever handling.

En indre logikk, en egen iboende kraft som bærerhendelsene framover.

Sporsettingens - repetisjonens helende kraft.

Ved sporsetting i nåtid, knyttes fortid og fremtidsammen og gir mening.

Papiret, mediet, skalaen og formatet  endrer seg når jeg trekkes videre.


Fargene, sporene, er intuitive.

Enklarhet som bare er tilstand uten spørsmål.

Et fokusertnærvær,  eller et monotont fravær.

Bindingensom ligger i grunnen.

Arkitektur.

Enumiddelbar handling/bygging.

Å binde eller samle tid i større eller mindre grad.

Dermed  uttrykkes -

trykkes denne  tilstanden seg utgjennom handling på veien til verket.

Omdannelsen av arbeid til sted.

 

Kunst er en fusjon mellom lidelse og lengsel  -  begjær etter form.

Thomas Mann