Utstilling

Heidi Kennedy Skjerve

Nov 15, 2018

-

Dec 16, 2018

Se bilder →

Velkommen til utstillingsåpningen torsdag 15. november kl.18

 

Textum- Void.

Ingen begynnelse-ingen slutt.

Gjentagelse som nødvendighet.

Det hånden må for å fylle tiden.

En tilstand som klever handling.

En indre logikk, en egen iboende kraft som bærer hendelsene framover.

Sporsettingens - repetisjonens helende kraft.

Ved sporsetting i nåtid, knyttes fortid og fremtid sammen og gir mening.

Papiret, mediet, skalaen og formatet endrer seg når jeg trekkes videre.

Fargene, sporene, er intuitive.

En klarhet som bare er tilstand uten spørsmål.

Et fokusert nærvær, eller et monotont fravær.

Bindingen som ligger i grunnen.

Arkitektur.

En umiddelbar handling/bygging.

Å binde eller samle tid i større eller mindre grad.

Dermed uttrykkes -

trykkes denne tilstanden seg ut gjennom handling på veien til verket.

Omdannelsen av arbeid til sted.

(Heidi Kennedy Skjerve)