Utstilling

HUMAN TOUCH - Tegnetriennalen 2019

Nov 9, 2019

-

Jan 19, 2020

Se bilder →

Tegnetriennalen 2019 som bærer tittelen Human Touch er kuratert av Helga-Marie Nordby, arrangert av Tegnerforbundet og produsert i samarbeid med Kunstnernes Hus. Triennalen åpner 8. november på Kunstnernes Hus og 9. november i Tegnerforbundet. I utstillingen nærmer 35 inviterte kunstnere seg tegning som et grunnleggende menneskelig uttrykk.

For meg opphører tiden når jeg ser en tegning, den er et direkte møte med et annet menneske. Energi overført; sårbart, umiddelbart, mektig. Ni røde okerlinjer på en stein tegnet av et menneske for 73000 år siden. Det tenner en gnist i meg! (Helga-Marie Nordby)

I utstillingen søker kurator Helga-Marie Nordby å skape et større refleksjonsrom rundt tegning, ikke bare som et kunstnerisk uttrykk, men som et iboende språk og potensial i mennesket. Tegningen peker både innover og utover, og manifesterer seg ikke bare som etterligning eller avbildning, men som visuelle ideer, som refleksjon, som leting, som spørsmål. Gjennom å trekke linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket, undersøker utstillingen tegning som menneskets primære avtrykk – både i fysisk og mental forstand. I en digital billedkultur, der førstehåndserfaringer erstattes av stadig flere digitale og virtuelle substitutter, får behovet for noe håndfast og konkret - blyanten mot papiret – ny og akutt relevans.I utstillingen får vi blant annet se et utvalg fra Guttorm Guttormsgaards unike dagbokprosjekt, et tegnet livsforløp bestående av flere tusen tegninger, Elisabeth Mathisens sorgarbeider på papir, Per Teljers bitende mannsportretter og William Kentridges monumentalarbeid tegnet med tape i trappeløpet på Kunstnernes Hus. I et av triennalens gjestespill får vi også se tegninger av norske Outsider Art- utøvere.

Tegnetriennalens mangfoldige formidlingsprogram Før og etter streken åpner opp for en større refleksjon rundt tegning som allmennmenneskelig uttrykksform og verktøy for å forstå verden og oss selv. Programmet vil skape en aktiviserende og reflekterende ramme rundt hovedutstillingen.

Følgende kunstnere deltar i Tegnetriennalen:

Filippa Barkman, Per Inge Bjørlo, Eirik Blekesaune, Louise Bourgeois, Jennie H. BringakerPeder K. Bugge,Ann Iren Buan, Liv Dessen, Marthe Ramm FortunIda Madsen Følling,Andrea Galiazzo, Guttorm GuttormsgaardSilje Hammer, Ane Hjort Guttu, Anna Carin Hedberg, Nina Heum, William Kentridge, Käthe Kollwitz, Ingeborg Annie Lindahl, Per Maning, Elisabeth Mathisen, Pierre Lionel Matte, Ana Mendieta, Gunnveig Nerol, Randi Nygård, Cecilia Jiménez Ojeda, Shwan Dler Qaradaki, Bendik Riis, Anngjerd Rustand, Bente Stokke, Per Teljer, Monica Winther, Vera Wyller og Ina Åsheim.


Den visuelle identiteten for Tegnetriennalen 2019 er utviklet av designer Ariane Spanier.


Utstilling i Tegnerforbundet:

Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazzo
:
Leda og Svanen.

09.11.2019 - 19.01.2020


Gjestespill på Kunstnernes Hus under Tegnetriennalen:

Sjelens ornamenter: Ornamentale tegninger i outsider art
08.11.2019 - 01.12.2019
Kuratert av Simone Ritter, TrastadSamlinger, Sør-Troms Museum

Arkivets arabesk
06.12.2019 - 19.01.2020
Kuratert av Ellef Prestsæter, Guttormsgaard Arkiv

Åpning av Tegnetriennalen 2019 på Kunstnernes Hus fredag 8. november kl. 19:00.

Åpning av Tegnetriennaleutstilling i Tegnerforbundet med Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazzo lørdag 9. november kl. 14:00.

Takk til våre støttespillere: Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Oslo kommune, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.