Utstilling

Janine Magelssen

Oct 1, 2021

-

Nov 7, 2021

Se bilder →

Utstillingsåpning 30. september kl.18.

Inntil linjen


I denne utstillingen presenterer Janine Magelssen stedsspesifikke verk, veggrelieffer, arbeider på papir og skulpturelle konstruksjoner. Kunstnerens verk tar utgangspunkt i tegningen som grunnlag for å forstå form og formbegreper. Med et redusert formspråk brukes konvekse og konkave tilnærminger for å skape form, volum, rom og flate. Disse formene blir av kunstneren definert som skygge, lys, linjer og tomrom. Når språket og virkemidlene blir redusert og nedtonet til minimum kan det oppleves som en stillhet som møter betrakteren. Hva denne stillheten innebærer avhenger av egne forutsetninger og visuell erfaring. Det taktile står sentralt i denne opplevelsen. Det perseptuelle aktiveres i møte med Magelssens kunst, kroppens sansninger stimuleres og resultatet kan relateres tilbake til menneskekroppen og rommet gjennom en subtil fornemmelse.  


I min kunstneriske praksis er tegning grunnleggende; linjens taktile uttrykk og virksomme egenskaper i synliggjøring av form og tomrom er essensielt. Jeg jobber med tegningen både i en romlig tredimensjonal kontekst og som et direkte utrykk for sansning av romlighet, lyd, lys og temperatur gjennom daglige notasjon-tegninger på papir og mer langsomme og tidkrevende tegninger.  

Utstillingen vil både bestå av stedsspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt og relieffer, fritthengende konstruksjoner i rom og tegninger på papir. 

I utstillingssammenheng går disse i dialog med hverandre og skaper konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de rom-sansen og gir betrakteren det jeg vil kalle en abstrakt erfaring.

                                                                                                  Janine Magelssen


Janine Magelssen (f. 1964) bor og arbeider i Oslo og har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, Parson School of Design i Paris og University of Colorado. Hun har hatt separatutstillinger ved Kunstnerforbundet (2020), Galleri BOA (2018), Galleri Semmingsen (2015), Trafo Kunsthall (2012), Art League Houston, USA (2006) og deltatt på gruppeutstillinger hos blant annet Bærum Kunsthall (2018), Charlottenborg Kunsthall, København (2014) og The Drawing Center, New York (2009). Magelssen er innkjøpt av Bærum Kommunes Kunstsamling, Norsk Kulturråd og Dronning Sonjas Kunstsamling. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet og The Drawing Center, New York.    


Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.  

Arrangementer i utstillingsperioden

Kunstneromvisning med Janine Magelssen

Søndag 17 oktober kl. 14.00

Torsdag 28 oktober kl. 16.00

I tillegg holder Tegnerforbundet åpne omvisninger hver onsdag kl.16.30 i utstillingsperioden.


For oppdateringer om aktuelle arrangementer følg med på vår hjemmeside og Facebook. Arrangementene er gratis og åpne for alle.

_

Se liste med informasjon om samtlige verk fra utstillingen her.

_

I anledning utstillingen har vi tatt en prat med Janine Magelssen. Videoproduksjon: KUNSTDOK / Jon Marius Nilsson.