Utstilling

Janine Magelssen

Oct 1, 2021

-

Nov 7, 2021

Se bilder →

Utstillingsåpning 30. september kl.18.

inntil linjen

I min kunstneriske praksis er tegning grunnleggende; linjens taktile uttrykk og virksomme egenskaper i synliggjøring av  form og tomrom er essensielt. Jeg jobber med tegningen både i en romlig tredimensjonal kontekst og som et direkte utrykk for sansning av romlighet, lyd, lys og temperatur gjennom daglige notasjon-tegninger på papir og mer langsomme og tidkrevende tegninger.

Utstillingen vil både bestå av stedsspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt og relieffer, fritthengende konstruksjoner i rom og tegninger på papir. I utstillingssammenheng går disse i dialog med hverandre og skaper konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de rom-sansen og gir betrakteren det jeg vil kalle en abstrakt erfaring.

Arbeidene relaterer seg til menneskekroppen, slik at format, størrelser og overflater oppretter fysiske kontaktpunkt med betrakteren. (Janine Magelssen)