Utstilling

Jingxin Geng

Jun 6, 2013

-

Aug 18, 2013

Se bilder →

State of Inaction

Under temaet repetisjon viser Geng strektegninger og collager i sin utstilling i Tegnerforbundet. For Geng er repetisjon måten å oppdage grunnlaget for livet og virkeligheten. Ved å tilnærme seg kunsten på denne måten finner hun at repetisjonene har sitt eget iboende system og oppdagelser. I måten Geng arbeider på kan man se spor etter Tao-filosofiens forestillinger om uvirksomhet; ved å ikke styre resultatet lar hun arbeidene utvikle seg naturlig, som igjen tillater det ferdige resultatet å fortrenge hennes egne begrensninger i forhold til forståelse.

Jingxin Geng (f. 1975 i Kina) er utdannet både i Kina og Norge, og tok sin Master ved Kunstakademiet i Oslo i 2008. Geng arbeider innenfor en rekke medier, og hennes arbeider har blitt vist både i Europa og Kina.