Utstilling

Jockum Nordström | Bruno Knutman

Aug 16, 2020

-

Sep 27, 2020

Se bilder →

Utstillingsåpning: 15.08.2020 kl.13.

Jockum Nordström (f. 1963) og Bruno Knutman (1930-2017) er to særegne kunstnere som gjennom tålmodighet har skapt personlige og unike bildeverdener. De har begge gjort et stort inntrykk i sin samtid, og har inspirert mange andre kunstnere. Til tross for at de kommer fra forskjellige generasjoner og bakgrunn finnes det flere berøringspunkter, både på et kunstnerisk og personlig plan. I deres kunstnerskap har Nordström og Knutman arbeidet grenseoverskridende med ulike materialer og teknikker, men tegning har vært grunnleggende for begge to.

Arbeidet med utstillingen, Vem gick i trappan? begynte med at Jockum Nordström ble invitert avTegnerforbundet til å ha en utstilling i Oslo. Nordström er en internasjonal etablert kunstner, men hans arbeider har sjeldent blitt vist i Norge. For ham føltes det derfor viktig og spennende å gjøre denne utstillingen. Det var fra starten av åpenbart at dette skulle bli en ren tegneutstilling. Selv om begrepet tegning kan ses på i bred forstand, og omfatter store deler av Nordströms kunstnerskap, valgte han å ha fokus på blyanttegninger til utstillingen i Tegnerforbundet. 

Da vi begynte å diskutere utvalg av arbeid og innhold dukket Bruno Knutmans navn opp. Knutman, som gikk bort i2017, var tidlig et forbilde for Nordström. De møttes med jevne mellomrom i løpet av årene og en gjensidig respekt og følelse av slektskap vokste frem. Knutmans kunst har heller ikke blitt utstilt mye i Norge, sist på utstillingen Ung Skandinavisk Kunst på Galleri F15 i Moss 1968.

I utstillingen får vi presentert et personlig utvalg av Jockum Nordströms blyanttegninger fra midten av 90-tallet frem til i dag. Tegning har ikke bare vært en rød tråd gjennom hans kunstnerskap, men gjennom hele hans liv. Nordström har sagt at han aldri sluttet å tegne - fra barndommens bildeskaping som sømløst gikk over til voksenlivet. Her finner vi en direkte parallell til Bruno Knutmans bildeverden. Knutman kom ofte tilbake til sine egne barndomstegninger, for ham livsviktige motiv, og han skapte en egen ikonografi som utviklet seg gjennom hele hans liv. Begge kunstnerne har en sterk og levende dialog med barnet i seg: I Knutmans tilfelle mer direkte motivmessig og selvbiografisk, hos Nordström som en bok som aldri er lukket og en søken etter noe autentisk og lite tilgjort. Bruno Knutmans verk som vises i utstillingen har blitt valgt av Jockum Nordström. Det er en serie tusjtegninger som Knutman lagde på 60-, 70- og 80-tallet. Noen av dem har blitt stilt ut tidligere, men fikk også kultstatus gjennom boka Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986).

I en katalogtekst til Bruno Knutmans utstilling Här står vargen för dörren på Lunds Konsthall 2010 prøver Anders Kreuger å fange essensen i Knutmans kunstnerskap:
Man imponeres av hans visuelle og tekniske dyktighet, men kanskje enda mer av hans uforutsigbarhet, hans arbeid hinsides enhver gjeldende kunstretning og hans manglende interesse for ethvert kvalitetsbegrep. Det avgjørende er hans evne å sette til side og revurdere all ervervet kunnskap hver eneste gang for å komme seg dit han vil. – til den evige nye bildefortellingen om selvet.

Det virker ikke tilfeldig at Jockum Nordström noen år senere kaller sin utstilling på museet LaM i Lille for Tout ce que j’ai appris puis oublié, dvs. Här finns allt jag lärt mig och glömt bort. Hos begge kunstnerne finnes det en evne til konsentrasjon og et nærvær som blir manifestert i deres arbeid. Det er bildeskaping som ikke er resultatorientert, men heller skapt ut av en nødvendighet. Jockum beskriver tegning slik i boken For the Insects and the Hounds (Zeno X/ Koenig Books 2019): 
«Linjen er primitiv og enkel. Det er vanskelig å tegne. Det krever alltid full konsentrasjon. Uten konsentrasjonen er det håpløst. Det er som å sove uten søvn. En hel verden skal gå i gang. Linjen finnes nære hånda. På en armlengdes avstand. Man må tegne om og om igjen for at det skal bli noe. Eller i alle fall til man tror at det er noe der. Jeg tegner ikke for at det skal bli bra bilder. Det er noe annet som driver meg. Det er heller ikke en øvelse, men det er en forutsetning.»

Interessen for historien, både fortiden og fortellingen, er også noe som forener kunstnerne. Dan Jönsson skriver i katalogteksten til utstillingen Nattstycke på Galleri Magnus Karlsson 2018 om Bruno Knutmans forhold til tid: 
Knutman benytter seg av stemninger og minner fra en svunnen tid ikke for å rekonstruere og tilrettelegge det som var, men snarere det motsatte, for å redde det fra fortiden og fremheve det i lys av nåtiden. Den visuelle verden han bygger er samtidens univers, utenfor historier og midt i hjertet av den. En verden der fortiden og nærværet blir tvinnet sammen. Rundt og rundt.

Katarina Wadstein Macleod er inne på et lignende resonnement om Jockum Nordström i boken For the Insects and the Hounds:
Nordström viser med sitt kunstnerskap at vi befinner oss i dialogens tid. Et nødvendig gi-og-ta forhold, mellom kunstner og betrakter, mellom menneskenes verden og dyrenes, mellom finstue og populærkultur, mellom fortid og nåtid. Den verden som møter oss i "For the Insects and the Hounds" utspiller seg i flere tidsperioder samtidig. Der er vi både i en samtid og i en historisk tid og kunst.

Det kan være interessant å sammenligne to kunstnere på denne måten for å se hva som forener dem, men selvfølgelig er det like mange ulikheter som likheter. Håpet er, at utstillingen skaper en spennende dialog mellom dem, samtidig som den belyser og fordyper forståelsen av de to individuelle kunstnerne.

Vi vil rette et stort takk til Jockum Nordström og Galleri Magnus Karlsson for fint samarbeid, og for at vi fikk denne muligheten. Takk til Västerås Konstmuseum, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, Birgitta Knutman med familie, og til private eiere, for lån av verk til utstillingen.

 

Biografier:

Jockum Nordström (f.1963) er en av Sveriges mest fremragende kunstnere. Han har stilt ut regelmessig siden slutten av 1980-tallet, og fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2000. 2005 ble separatutstillingen En pinne i skogen vist på Moderna Museet i Stockholm. 2013 turnerte separatutstillingen All I Have Learned and Forgotten Again fra LaM Lille, til Camden Arts Centre i London. 2018 ble separatutstillingen Why is Everything a Rag vist på CAC, New Orleans. I løpet av 2020 arrangeres, i tillegg til utstillingen i Oslo, to større separatutstillinger, på Skissernas Museum i Lund og Le Criée i Rennes, Frankrike. Jockum Nordström er representert i samlingene på bl.a. MoMA, New York, Centre George Pompidou, Paris, LaM, Lille, SFMoMA, San Francisco, Cleveland Museum of Art, Ohio, Hammer Museum, Los Angeles, Magasin III, Stockholm, Moderna Museet Stockholm, S.M.A.K. Gent. Han representeres av Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Zeno X, Antwerpen og David Zwirner, New York/ London.

Bruno Knutman (1930–2017) tok sin utdanning på Valands konsthögskola og Polytechnic Art School i London på 1950-tallet. Han debuterte i Stockholm på Lilla Paviljongen 1957 og hadde en retrospektiv separatutstilling i Lund konsthall og Södertälje konsthall 1982. I løpet av 1960-, 1970- og 1980-tallet fikk han stor oppmerksomhet for hans tusjtegninger hvorav mange har blitt samlet i boken Runt Hörnet (Kalejdoskopsförlag, 1986). 1998 ble utstillingen Homo Sapiens vist på Ystads konstmuseum og Liljevalchs konsthall. På 2000-tallet kom han tilbake med separatutstillingen Här står vargen för dörren i Lunds konsthall og Allvarstider på Galleri Magnus Karlsson. I tillegg har han siden 1960-tallet jevnlig hatt både separat- og gruppeutstillinger, samt gjort utsmykkinger. Hans kunst finnes i mange private samlinger og museer, bl. a. Moderna Museet og Nationalmuseum i Stockholm. Da Bruno Knutman gikk bort i 2017 hadde han ferdigstilt utstillingen Nattstycke som postumt ble vist på Galleri Magnus Karlsson våren 2018. I løpet av 2018 ble et utvalg av hans malerier vist på São Paulo-biennalen i Brasil.

***

I anledning utstillingen Vem gick i trappan? presenterte Tegnerforbundet og Numer en kunstnersamtale mellom Jockum Nordström og Kim Hiorthøy.