Utstilling

Johannes Høie

Aug 13, 2021

-

Sep 19, 2021

Se bilder →

Utstillingsåpning 12. august kl.18.

I min utstilling på Tegnerforbundet vil jeg omskape lokalene til en større installasjon bestående av  forgjengelige vegg-arbeider, en serie tegninger på papir, samt et arbeid utført på silke. Det hele vil fungere som en sammenhengende frise. Vegg-arbeidene manes frem på frihånd med flytende tusj over en begrenset tidsperiode, hvor jeg lar hånden og intuisjonen styre prosessen. Av den grunn unngår jeg metoder og hjelpemidler som  f.eks. projektor o.l. Dette for å kunne angripe rommet mer fritt, lekent og kompromissløst. Denne praksisen har slektskap til eldre østasiatisk kalligrafi- og tusjtegning. Disse monumental-verkene kan kun oppleves temporært, nærmest som et tegnerisk teater. Det forgjengelige aspektet er dermed vesentlig også på et mer poetisk plan.

I denne utstillingen vil jeg utforske hvordan arbeider i ulike formater spiller sammen i dialog med hverandre og hvordan dette påvirker opplevelsen av det tegneriske språket.

Serien med mindre tegninger har jeg arbeidet med siden 2012/13. Her inngår også et omfattende triptykon, som vil vises i sin helhet for første gang. Dette verket er et plethora over et mylder av motiver i én og samme tegning, som sammen danner en felles fortelling.

Arbeidene mine er fortellende, med narrativer balansert i et tvetydig vippepunkt. Jeg arbeider kontinuerlig med å utvikle et eget univers og billedspråk, hvor sammenhengen mellom tematikk, teknikk og motivkrets spiller en viktig rolle. Referanser på tvers av kunsthistorien danner gjerne en tematisk klangbunn for dette. En ikonografi som sirkler rundt motsetninger og sammenhenger innenfor det menneskelige, samfunnet, kulturen, naturen, historien, det mytiske, det forgjengelige og det evige. (Johannes Høie)