Utstilling

Karen Lidal og Ingrid Lønningdal

Feb 4, 2010

-

Feb 28, 2010

Se bilder →

BAUEN - WOHNEN - DENKEN

Fysiske konstruksjoner danner fundamentet i utstillingen BAUEN - WOHNEN - DENKEN. Karen Lidal og Ingrid Lønningdal viser arbeider som spenner fra tegning og akvarell, til video og tekstil.

Utstillingen har lånt tittel fra Martin Heideggers tekst "Bauen, Wohnen, Denken" fra 1951. Med utgangspunkt i de opprinnelige betydningene til ordene bygge, bo og tenke finner han sammenhenger begrepene i mellom og åpner opp meningslag i de ytre omgivelsene våre. Heidegger beskriver det å bygge som en måte å tenke på – en metode for å lete etter verden og gjøre den beboelig.

Ingrid Lønningdal presenterer serien Compass, Protractor, Ruler and Scissors, der fotografier av bygningsfasader overføres til akvareller. Tittelen antyder hvordan motivene er overført og forstørret via geometriske teknikker. Blyantstrekene på arkene viser utførte oppmålinger og beregninger, og arbeidene ligner en arkitekts eller ingeniørs konstruksjonstegninger. Compass, Protractor, Ruler and Scissors er nærlesninger av eksisterende bygg og omhandler hvordan virkeligheten gjengis, hvordan kunstnere konstruerer bilder, samt hvilke målestokker vi er omgitt av.

Karen Lidal tegner, bygger og bretter i sine performative videoarbeider. This Is All We Need, foregår på ulike steder i byen, hvor hun tegner opp grunnriss til en enkel boligstruktur, basert på mål fra japanske tehus og nordiske årestuer. Lidal presenterer også et tekstarbeid, som er skrevet og "samplet" gjennom flere år, samt en heklet tekst. Arbeidene undersøker hvordan konstruksjon og arkitektoniske grenser setter premisser for livene våre og for sosial organisering. Med gjør-det-selv som strategi, tar arbeidene opp temaer som autonomi og selvberging.

Karen Lidal og Ingrid Lønningdal har begge utdannelse fra Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo, 2008.

Ingrid Lønningdal (f. 1981) deltar denne vinteren i gruppeutstillingene Labyrint 09 - Writings and Observations, Botkyrka Konsthall, Sverige og Siste produksjon, Schweigaardsgt 33, Oslo, og har tidligere stilt ut på blant annet 0047, GAD og Tegnerforbundet. For tiden jobber hun med et bidrag til en publikasjon i regi av COMMON LANDS – Allmannaretten.

Karen Lidal (f. 1979) har vært med på en rekke gruppeutstillinger, blant annet på GAD, Soft, 0047, Akershus kunstsenter og Nasjonalmuseet i Oslo. Mest kjent er hun kanskje fra prosjektet Kappeland (2007) der hun, i samarbeid med Runa Carlsen, dekket Youngstorget med 1700 kvm avlagte tekstiler.