Utstilling

Karin Karlsson

Sep 26, 2013

-

Oct 27, 2013

Se bilder →

False Flat

I utstillingen False Flat presenteres for første gang Karin Karlssons arbeider i Norge. Utstillingen består av nye verk på papir som befinner seg i grenseland mellom tegning og skulptur. I Karlssons arbeider finner vi ofte igjen tegningens klassiske verktøy som skjæringspunkt, valørforskjeller, linje og overflate. Men der disse teknikkene normalt benyttes for å skape volum og dybde, benytter Karlsson de istedet for å skape tegninger som fungerer som objekter snarere enn bilder.

Også i arbeidsprosessen finnes det en kobling til skulptur. Prosessen som leder frem til det håndlagde papiret har mange momenter: resirkulert papir bløtlegges for så å omdannes til en papirmasse som så formes til ark som får tørke. Gjennom å utgå fra materialet selv og la det beskrive vekt, masse, gravitasjon og volum, befries papiret og grafitten fra sin historisk representative og forestillende kobling til virkeligheten, og tillates å være seg selv.

Utstillingens tittel False Flat er hentet fra sykling og brukes for å beskrive når noe fremstår som flatt for øyet, men som i virkeligheten har en svak helling. Det er ikke den optiske illusjonen i seg selv som Karlsson er ute etter, men en kollaps av kategorier hvor spørsmål om flathet og dybde er noe som angår både tegningens overflate og form. Termen vrir og vender på dimensjonene og løser opp forskjellen mellom to- og tredimensjonalitet på en måte som gjør det mulig for oss å betrakte det ellers umulige.

Karin Karlsson (f. 1984), bor og arbeider i Stockholm. Hun er utdannet ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og ved Kunstakademiet i København.