Utstilling

Kristin Skrivervik

Aug 30, 2012

-

Sep 23, 2012

Se bilder →

Morphic Resonance

Tittelen Morphic Resonance og Morphic Fields er hentet fra Rupert Sheldrake, molekylærbiolog og forfatter, og har vært inspirasjonskilde til denne utstillingen. På lik linje med magnetiske felt rundt magneter og hvordan de tiltrekkes/frastøtes av hverandre, har vi mennesker, dyr, planter og mineraler de samme feltene i form av morfiske felt (formdannende felt). Morfiske felt er, etter Sheldrakes tese, en universal database for både organiske og abstrakte former, en sorts felles hukommelsesbase. Fra denne basen virker disse feltene gjennom morfisk resonans.

Skrivervik arbeider intuitivt med naturen som kilde og erfaringsfelt. Hun er selv familiær med Sheldrakes teori ettersom den knytter seg direkte til hennes holdning i det skapende. Graden av tilstedeværelse i arbeidet er avgjørende for tilgangen til slike felles hukommelsesfelt og for verkets energi.

Kristin Skrivervik (f. 1954) har sin utdannelse fra SHKS i Oslo der hun tok diplom i 1982. Hun har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. Nordisk Tegnetriennale, NOoSphere (NYC), Vår -og Høstustillingen, har mottatt en rekke stipend og prosjektstøtter siden 1982 og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Alf og Linda Deocariza Fredly Collection, Telenor Holding.