Utstilling

Læner mig ømt mod natten

Mar 25, 2022

-

May 22, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning 24.03 kl.18.


Se åpningsprogrammet.

Utstillingen Læner mig ømt mod natten er kuratert av Amalie Vestergaard Olsen, og presenterer åtte unge kunstnere som på ulike måter arbeider med tegning. Felles for disse kunstnerne er at tegning fungerer som et redskap som åpner opp for forestillinger om en annen verden.

Utstillingstittelen er hentet fra den danske poeten Inger Christensens (1935-2009) dikt med samme navn. Her peker Christensen på det gåtefulle i verdens struktur og jeget som lener seg mot det usikre, mot fremtiden. Christensener kjent for systempoesi, dikt hvor formen er bestemt av strenge regler og systemer. Det er likevel ingenting tvungent ved innholdet og språket, derimot er diktene utvidende og perspektivrike. 

 

På samme måte er arbeidene i utstillingen Læner mig ømt mod natten svært ulike, selv om de alle jobber med tegning i en eller annen form. I denne utstillingen kan tegning derfor forstås i utvidet betydning. De utstilte verkene forholder seg til ulike former for fremmedgjøring som kan oppstå i et samfunn, hvor den enkelte ikke lenger passer inn i den allerede eksisterende leveformen, og dermed må skape sine egne alternativer. Tegning kan være en uttrykksform som oppstår når det er vanskelig å ordlegge seg.

 

Gjennom tegning belyser kunstnerne dysfunksjonelle forhold, men det eksisterer også fortellinger som med humor og oppfinnsomhet gir håp for fremtiden. Ved å arbeide i spennet mellom virkelighet og fiksjon smelter forskjellige virkelighetsoppfattelser sammen, og minner om at mennesket er i stand til å skape forandring. I likhet med Christensen beskriver kunstnerne menneskets tette bånd til naturen. Det eksisterer en fornemmelse av at noe er råttent i verdens struktur, men samtidig finnes det også en forsonende forestilling om fremtidige scenarier. Gjennom søken og undring ser kunstnerne både innover og framover, men også tilbake i historien for å finne svar på samtidsspørsmål. Her undersøker kunstnerne hvordan moderne teknologi påvirker måten man engasjerer seg i verden på. Ved å belyse både ytre og indre konflikter rettes fokus mot politiske problemstillinger som er knyttet til identitet, samt tanker om forskjellige måter å leve og arbeide på.Deltagende kunstnere: Esra Duzen, Unn Devik, Aske Thiberg, Clara Aldén, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström og Linda Hærnes.


Den visuelle identiteten for utstillingen er utviklet av Tonje Lona Eriksen.

//

Linda Hærnes deltar i utstillingen med verket Loading..Presence. Teknikk: 360 video, redigeret, animeret og tegnet i virtual reality, 00:04:03 min.

Videoen vises i det digitale visningsrommet på numermagasin.no.

//

Filer:

Verksliste

Pressemelding - Norsk

Press release - English

Deltagende kunstnere/ Participating artists - Norsk/ English

Katalog

//

Arrangementer i utstillingsperioden:

Torsdag 7. april, kl.16: Kuratoromvisning med Amalie Vestergaard Olsen.
Onsdag 11. mai, kl.18-20: Tegneverksted & kuratoromvisning med The Art Collective og Tegnerforbundet
Torsdag 19. mai, kl.17: Kuratoromvisning med Amalie Vestergaard Olsen.

For oppdateringer om aktuelle arrangementer følg med på vår hjemmeside og Facebook & Instagram.