Utstilling

Læner mig ømt mod natten

Mar 25, 2022

-

May 22, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning 24.03 kl.18.


Se åpningsprogrammet.

I utstillingen Læner mig ømt mod natten presenteres åtte unge kunstnere som på ulike måter arbeider med tegning. Felles for disse kunstnerne er at tegning fungerer som et redskap som åpner opp for forestillinger om en annen verden.
 
I denne utstillingen kan tegning forstås i utvidet betydning. Tegning kan være en uttrykksform som oppstår når det er vanskelig å ordlegge seg. De utstilte verkene forholder seg til ulike former for fremmedgjørelse som kan oppstå i et samfunn, hvor den enkelte ikke lenger passer inn i den allerede eksisterende leveformen, og dermed må skape sine egne alternativer.
 
Gjennom tegning belyser kunstnerne dysfunksjonelle forhold, men det eksisterer også fortellinger som med humor og oppfinnsomhet gir håp for fremtiden. Ved å arbeide i spennet mellom virkelighet og fiksjon smelter forskjellige virkelighetsoppfattelser sammen, og minner om at mennesket er i stand til å skape forandring. Kunstnerne beskriver menneskets tette bånd til naturen og undersøker samtidig påvirkningene som moderne teknologi har på mennesker. Det eksisterer en fornemmelse av at noe er råttent i verdens struktur, men samtidig finnes det også en forsonende forestilling om fremtidige scenarier. Ved å belyse både ytre og indre konflikter rettes fokus mot politiske problemstillinger som er tilknyttet identitet, samt tanker om forskjellige måter å leve og arbeide på.
 
Deltagende kunstnere: Esra Duzen, Unn Devik, Aske Thiberg, Clara Aldén, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström og Linda Hærnes.
 
Utstillingen er kuratert av Amalie Vestergaard Olsen.

Den visuelle identiteten for utstillingen er utviklet av Tonje Lona Eriksen.

//

Linda Hærnes deltar i utstillingen med verket Loading..Presence. Teknikk: 360 video, redigeret, animeret og tegnet i virtual reality, 00:04:03 min.

Videoen vises i det digitale visningsrommet på numermagasin.no.

//

Arrangementer i utstillingsperioden:

Torsdag 7. april, kl.16: Kuratoromvisning med Amalie Vestergaard Olsen.
Onsdag 11. mai, kl.18-20: Tegneverksted & kuratoromvisning med The Art Collective og Tegnerforbundet
Torsdag 19. mai, kl.17: Kuratoromvisning med Amalie Vestergaard Olsen.

For oppdateringer om aktuelle arrangementer følg med på vår hjemmeside og Facebook & Instagram.