Utstilling

Læner mig ømt mod natten

Mar 25, 2022

-

May 22, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning 24.03 kl.18.

I utstillingen Læner mig ømt mod natten presenteres 8 unge kunstnere, som på hver sin måte arbeider med tegnekunst. Felles for disse kunstnere er at tegning fungerer som et verktøy som åpner opp for forestillinger om en annen verden. Gjennom søken og undring ser kunstnerne både innad, fremover, men også bakover for å finne svar på nåtidens spørsmål. I utstillingen forholder de seg til en samfunnsmessig fremmedgjørelse og med det en tap av kontroll. Her passer den enkelte ikke lengere inn i allerede eksisterende leveformer og må derfor lene seg mot det ukjente og skape sine egne alternativer. Utstillingstittelen er hentet fra Inger Christensens (DK) dikt av samme navn. Tittelen peker på det gåtefulle i verdens strukturer og her lener jeg`et seg mot det usikre, mot fremtiden.

Kurator: Amalie Olsen.

Deltagende kunstnere: Aske Thiberg, Clara Aldén, Esra Duzen, Linda Hærnes, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström, Unn Devik.

Bilde: Clara Aldén. A Parasite (detalj). 2018. 134 x 150 cm. Foto: Clara Aldén.

_

Opening 24 March, 6pm.

The exhibition Læner mig ømt mod natten presents 8 young artists. They have drawing in common as a tool to open up visions of another world. Through exploration and wonder, the artists look inwards, forwards, and backwards to collect answers to contemporary questions. The title of the exhibition is taken from Inger Christensen's (DK) poem of the same name. The phrase points to the enigmatic structures of the world, where the individual does not fit into pre-existing ways of living and must therefore look to the unknown.

Curator: Amalie Vestergaard Olsen.

Participating artists: Aske Thiberg, Clara Aldén, Esra Duzen, Linda Hærnes, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström, Unn Devik.

Image: Clara Aldén. A Parasite (detail). 2018. 134 x 150 cm. Photo: Clara Aldén.