Utstilling

Lewis & Taggart

Aug 13, 2015

-

Sep 13, 2015

Se bilder →

A line inspite of itself

Lewis & Taggarts verk komponeres av materialer de har funnet og samlet over flere år. Materialene fungerer som et utgangspunkt for fremstillingen av nye former og komposisjoner. Kunstnerne har en særlig interesse for objekter som innehar bestemte kvaliteter; de som er små nok til å skifte hender i hverdagen, de som kan sirkulere i periferien av en sentralisert økonomi, og de som innehar både en formell og en kontekstuell resonans. Selv om kunstnerduoen som regel jobber skulpturelt, trekker de ofte frem elementer av tegning gjennom en aktiv bruk av linjen. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom utstillingen i Tegnerforbundet. Utvalget av to- og tredimensjonale arbeider hentet fra perioden 2010 og frem til idag, er for første gang sammenstilt på en måte som søker å vurdere og undersøke ontologien i linjen – i funnet materiale og dagligdagse objekter.

Lewis & Taggart (Andrew Taggart og Chloe Lewis) er en canadisk kunstnerduo som for tiden holder til i Bergen, Norge, og St. Johns, Newfoundland, Canada. De har jobbet sammen siden 2006, og i 2010 fikk de en felles Master fra Bergen Kunst- og designhøgskole. Deres arbeid har siden vært utstilt i separatutstillinger ved Entrée, Bergen (NO), Syntax, Lisboa (PT), ISCP, New York City (US), Kunstverein Leipzig (DE), noplace, Oslo (NO), og Senter for Contemporary Art, Warszawa (PL). Lewis & Taggart har blitt tildelt Canada Council for Arts, Künstlerhaus, Bethaniens ‘International Artist Residency’ i Berlin for 2015/2016.