Utstilling

Lillian Tørlen

Mar 5, 2020

-

May 16, 2020

Se bilder →

FRAGILE CONSTRUCTION OF CONTEXT

 

Tegnerforbundet ser frem til å vise utstillingen FRAGILE CONSTRUCTION OF CONTEXT av Lillian Tørlen. Tørlen arbeider stedsspesifikt i forskjellige materialer og leker seg med omgivelsene og opplevelsen av disse. Ideer oppstår i møte med, og gjennom undersøkelse av, de forskjellige aspektene ved stedet der verket skal eksistere, både fysisk og innholdsmessig.


Jeg begynte dette prosjektet med en sammenligning mellom papir og vegg. Begge deler kan fungere definerende og avgrensende. Der papirer står for det regulerende og bestemmende, er vegger konkrete skillelinjer. Dokumenter på eiendomsrett og plantegninger versus fysiske manifestasjoner av disse. Vi bygger rom rundt oss og konstruerer avgrensninger for å skape trygghet -strukturer som hjelper til å opprettholde et velfungerende samfunn og som inngir en følelse av kontroll. Men samfunnet og dets konstruksjoner er i konstant utvikling og forandring - de endres, brytes ned og nye kommer til. I dette ligger potensiale og muligheter, selv om forandring i seg selv ikke nødvendigvis er – eller føles – positivt.

Gallerirommet som jeg forholder meg til i dette prosjektet er også et sted med stadig skiftende innhold. Det knørva papiret er for meg blitt et symbol på endring; en del av prosessen, forkasta skisser, det å være ferdig med noe, på vei til «det neste» - og kan innebære frustrasjon så vel som noe forhåpningsfullt. Gjennom å kombinere veggens soliditet med papirets skjørhet og bevegelighet ønsker jeg å synliggjøre det foranderlige og ubestandige i våre omgivelser.

                                                                                                                     - Lillan Tørlen

 

Lillian Tørlen (født i Ålesund i 1975) har sin utdanning fra KHiO (MA), og Central St. Martins College i London (BA). Hun har også praktisk pedagogisk utdanning fra HiOA og jobber som lærer på Elvebakken VGS. Tørlen har deltatt på en rekke kollektive utstillinger i inn- og utland og har hatt separatutstillinger på Format i Oslo og Møre- og Romsdal Kunstsenter i Molde.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

 

 

Tegnerforbundet holder åpne omvisningerhver tirsdag kl.16.30 i utstillingsperioden. For oppdateringer om aktuellearrangementer følg med på vår hjemmeside og Facebook.

Arrangementene er gratis og åpne for alle.