Utstilling

Lillian Tørlen

Mar 5, 2020

-

Apr 5, 2020

Se bilder →

Jeg lager stedsspesifikke og-relasjonelle verk, er interessert i de bygde omgivelser og hvordan man opplever og forholder seg til disse. Gjennom skulpturer og installasjoner inviteres betrakteren til å revurdere steder og rom, stoppe opp og forestille seg hendelsesforløp, eller rett og slett kontemplere dialogen som skjer mellom stedet og verket, og med betrakteren selv. 

Når jeg utvikler et verk kan jeg ta utgangspunkt i konkrete fysiske ting som arkitektur og byggetekniske strukturer, så vel som i bygget/rommets historie, hvordan det benyttes og dets innhold, hvem som ferdes der eller opplevelsen av hvordan det er å være på stedet.

For denne utstillingen vil jeg ta utgangspunkt i papir som materiale for å utforske «grenser». Jeg er blant annet interessert i hvordan både vegger/rom og papirer fungerer som grenser -menneskelige konstruksjoner som definerer, regulerer og beskytter men som også separerer og utestenger. (Lillian Tørlen)