Utstilling

Line Anda Dalmar

Mar 21, 2019

-

Apr 28, 2019

Se bilder →

Jeg tegner fordi jeg er redd for å glemme. Dette er utgangspunktet for den kommende utstillingen på Tegnerforbundet. Det handler om abstrakte opplevelser som er vanskelig å dokumentere som f.eks. minner om sted, tid, situasjoner. Utgangspunktet er søk etter nøkkelfragmenter som gir helheten mening. Jeg tenker på landskap som en ramme som vi fyller med innhold, som beholdere for historiene våre. De er projeksjonsflater, ikke bare for våre egne historier, men også for de strukturene- synlige og usynlige som bestemmer premissene for hvordan vi lever og har levd. Jeg interesserer meg for hvilke elementer som påvirker og lagres i min visuelle hukommelse og skaper en narrativ som siden oppleves som et minne. - Line Anda Dalmar