Utstilling

Liv Tandrevold Eriksen

Jan 10, 2013

-

Feb 3, 2013

Se bilder →

Fjernsyn

Liv Tandrevold Eriksens arbeider tar utgangspunkt i tegnemediet hvor hun utforsker teknikkens formale og narrative muligheter. Over flere års arbeid har hun skapt sitt eget rikholdige bibliotek av tegninger og skisser. Eldre motiver fra tidligere arbeider blir benyttet i nye konstellasjoner for å skape nye  sammenhenger av bilder som i utgangspunktet ikke har noen tilknytning til hverandre. Samtidig tilføres kunstnerens arkiv stadig nye tegninger og referanser. På denne måten utvikler og skaper TE nye verk, inspirert av drømmens ulogiske oppbygging.

Tandrevold Eriksen har i tidligere arbeider blant annet studert fenomener som befinner seg i krysningespunktet mellom virkelighet og en ikke-virkelighet og som er vanskelig å forklare med en realitetsorientert forklaringsmodell. Et eksempel på dette er søvnparalyse som er et fenomen hvor man opplever å være våken i drømmen mens kroppen er paralysert. I utstillingen Fjernsyn, som nå vises på Tegnerforbundet, har LTE tatt denne dualismen videre ved å utforske det uklare skillet mellom abstraksjon og figurasjon.

Utstillingstittelen Fjernsyn henspiller på bruken ordet  hadde før Tv-apparatet ble etablert. Frem til tidlig i 1950-årene ble ordet brukt om ”evnen til å se langt, til det fjerne” og hinter her til metoden hvor en person med paranormale evner kan samle informasjon på ved se gjennom materie og tid. Opplevelsen har blitt beskrevet som ”min indre tv ”og  denne beskrivelse av vært utgangspunktet for animasjonen med samme tittel som utstillingen.

Liv Tandervold Eriksen (f. 1976) har hovedfag fra Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har bl.a. hatt separatutstillinger på Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening, Hå Gamle prestegård og Hordaland Kunstsenter, i tillegg har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger.