Utstilling

Margreta Stølen

Feb 6, 2014

-

Mar 2, 2014

Se bilder →

Lucid Nightmares

Objekter og dyr bytter plass med det som er redselsfullt  ved mennesker i  virkeligheten. Det  onde i bildene skifter ofte til tiksjon og er omgjort til udyr og gjenstander nar deter noe skremmende i tegningens tema. Det er i  tiksjonen tegningene gar over i  en uvirkelighet som tinnes i marerittet. Objektene  kan bli tolket  som en inkarnasjon av traumer, en person eller en skremmende hendelse. Selv om personen er borte  eller traumatiske opplevelser er i forti den, er de tilstede i  objektene. Det ubehagelige er blitt ud0deliggjort og lever i tingene.

Margreta Stølen (f. 1980) er utdannet på Central St. Martins i London. Hun har hatt flere gruppe og separatutstillinger i Norge og utlandet. Hun bor og arbeider i Oslo.