Utstilling

Mattias Bäcklin

Jun 4, 2021

-

Jul 4, 2021

Se bilder →


Lekens perifera centrum 


Tegnerforbundet ønsker velkommen til Mattias Bäcklins første utstilling i Norge. Her presenterer Bäcklin tegninger og skulpturer. Kunstneren finner inspirasjon i naturen, i insekter, fugler og dyr, samt bestemte plasser som har stor betydning for han. Skulpturene er skåret ut av gamle furutrær og viser bruddstykker av sivilisasjon. De stemningsfulle og tidkrevende tegningene har paralleller til jugendstil med en grafisk kollasjaktig oppbygging. De har en detaljrikdom, de er realistiske og figurative med et lett surrealistisk preg. Bäcklins billedunivers tematiserer og problematiserer menneskets forhold til naturen, men også naturens betydning for mennesket. Mennesket og naturen har overtatt hverandres rom, tydeliggjort med fragmenter av spor mennesket har etterlatt seg i naturen. Mennesket truer det biologiske mangfoldet i naturen, men ut fra kunstnerens skildringer viser han at naturen finner nye veier.

Tecknande för mig är att utforska samband och att låta nya möjligheter formas i stunden som ett sätt att utvidga nuet via pennan och nå en maximal känsla av närvaro. Tecknandet mig in på nya spår och öppnar upp nya världar och när detta sker blir det angeläget att bearbeta alla inbördes relationer mellan det avbildade för att få reda på vad det är jag egentligen håller på med. I denna utställning har jag utgått från händelser och platser som har haft en betydelse för den konst jag gör. Att ta in naturen i lekkammaren för att i nästa stund sprida ut lekkammaren i naturen och kasta om spelreglerna för att öka lekmöjligheterna är temat för några stora teckningar jag kommer att visa. Temat Lek är närvarande i fler verk där jag plockar in bildfragment som representerar vår syn eller vårt förhållande till naturen av exempelvis John Bauer, David Caspar Friedrich och medeltida böcker om jakt. Jag infogar dem i resten av naturen som beständiga spår mänskligheten lämnat efter sig. Naturen förmultnar och växer upp på nytt men våra föreställningar om den står som orörliga skyltar men fullt möjliga att omplacera. Jag kommer även att visa skulpturer i trä och vax som ska fungera som vittnesbörd till det som sker i teckningarna och i någon mån osäkra grunden i största allmänhet.

                                                                                                                    Mattias Bäcklin


Mattias Bäcklin (født i Uppsala i 1969) bor og arbeider i Stockholm. Bäcklin har sin utdannelse fra Kungliga konsthögskolan og Konstfack og han har studert estetikk ved Uppsala universitet. Han har hatt flere separatutstillinger i Sverige, blant annet ved Kungsbacka konsthall og SKF lilla galleriet Stockholm. Han har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger og har blitt vist på Charlottenborg, Ekebyhovslott og Vasa konstmuseum Finland. Han er innkjøpt en rekke steder og representert i Statens kunstråd og Uppsala kunstmuseum.

_

I anledning utstillingen har numermagasin.no gjennomført et intervju med Mattias Bäcklin.