Utstilling

Mikael Hegnar

Apr 11, 2013

-

May 5, 2013

Se bilder →

Mikael og Satan bygger slott

Mikael Hegnar jobber med kunstnerens atelier som metafor og mental tilstand. Den overordnede tematikken krystalliseres til et bombardement av fragmentariske eksperimenter, med atelieret som rammefortelling; som om kunstneren er en fortelling skapt av sitt eget verksted. I rammefortellingen (atelieret) ledes nysgjerrigheten fra store oljepastell-tegninger på papir, via glassvaser over mot merkelige, Ivo Caprinske atelier-props i papp. Hegnar henter løsrevne inntrykk og objekter fra kunsthistorien og bruker dem lemfeldig – med en klosset, men nitidig nonsjalanse – i sine arbeider. Han tyvlåner et objekt fra Picassos atelier og et annet fra Brancusis, for så å klippe dem inn i sitt eget. Resultatet er et fragmentarisk tomrom med et voldsomt narrativt spenn, der tilskueren kan bevitne et særegent, men naturlig paradoks: tilstedeværende fravær, fraværende tilstedeværelse, touché.

Mikael Hegnar (f. 1984). MA fra Kunstakademiet i Oslo. Har tidligere hatt separatutstillinger ved bl.a. Akershus kunstnersenter og Galleri Trafo, samt deltatt på flere gruppeutstillinger.