Utstilling

Minna H. Lappalainen

Aug 29, 2013

-

Sep 22, 2013

Se bilder →

Notes on Architecture

Utstillingen viser en ny retning i Minna Lappalainens kunstnerskap, samtidig som de nye arbeidene står i klar sammenheng med hennes tidligere verk fra serien House and Garden. I Notes on Architecture er motiver fra nærmiljø, hus og hage byttet ut med referanser til senmodernistisk betongarkitektur med hovedvekt på beton brut. Fotomaterialet som danner grunnlag for utstillingen stammer fra et arkiv Lappalainen har arbeidet med gjennom mange år, ikke minst preget av hennes oppvekst og erfaring med finsk internasjonal modernisme. Arbeidenes utforming spenner fra fotobaserte strektegninger til abstrakte valørstudier og betongens fysiske materialitet er tilstedeværende i form av en serie støpte modeller. Denne fysiske og konkrete materialiteten og tilnærmingen gjenfinnes også i en serie tegninger utført i kullstøv, mens utstillingen som helhet strukturers rundt modernismens vokabular av skalaforskyvninger, serialitet og materielt uttrykk.

Minna Hannele Lappalainen (f. 1964 i Finland) er utdannet bland annet ved Statens Kunstakademi  i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved bl.a. Stavanger Kunstforening, Kunstnerforbundet, Haugesund Billedgalleri, Trondheim Kunstforening og Akershus kunstnersenter og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger.