Utstilling

Øyet i hånden

Jan 6, 2015

-

Jan 25, 2015

Se bilder →

Øyet i hånden

Kunstakademiet i Tromsø vil åpne utstillingsåret i Tegnerforbundet. Akademiet har invitert billedkunstner Andreas Siqueland til å lede åtte studerende frem mot utstillingen. Hans utgangspunkt har vært å tenke på hvordan man på Akademiet har mistet aktmodellen som felles studieobjekt. Man har i flere tiår prøvd å fylle dette vakuumet med andre elementer. I senere tid har en undersøkelse av den pedagogiske modellen og kritisk teori vært i vinden. Tegnefaget har mange steder blitt tilsidesatt og mange akademier har ikke lenger egen tegneprofessor. Dette er paradoksalt da bevissthet og refleksjon rundt egen praksis, også handler om å utvikle ens visuelle ferdigheter, hvor tegning er grunnleggende. ”Tegning er å lære å se. Det har vært en helt grunnleggende del av min egen utvikling som kunstner. For mange år siden før jeg selv begynte på akademiet, gikk jeg ofte på akttegning på Arkitektenes Hus i Oslo. En av deltakerne var arkitekten Sverre Fehn. Han forklarte meg at tegning handlet om å “ha øyet i hånden”. Hva dette egentlig innebar var for meg imidlertid uklart. Jeg har brukt Fehn sitt utsagn som utgangspunkt for vår felles undersøkelse”, sier Siqueland.