Utstilling

Petrine Vinje

Aug 10, 2017

-

Sep 10, 2017

Se bilder →

SCIVIAS 

Ved å gå inn i to historiske skikkelser som, av ulik grunn, levde og virket i asketisk klosterliv, setter Petrine Vinje med utstillingen SCIVIAS fokus på det virksomme livet som kunstner og kvinne. Den mangfoldige kirkelærer og mystiker Hildegard av Bingens (1098-1179) liv i de to klostrene hun drev langs Rhinen på 1100-tallet, settes opp mot ideer hentet fra den moderne nonnen Sr. Teresia Benedicta av Korset, også kjent som filosofen Edith Stein (1891-1942). I videoverket «Endliches und Ewiges Sein» som Vinje har laget i samarbeid med Maren Dagny Juell, virker Steins filosofiske diskusjoner om objektet, subjektet og dets iboende ånd som ledende eller misledende prinsipper til en mulig forståelse av kunstens vesen, ånd eller skaperkraft. Gjennom å bygge skulpturer og konstruksjoner ser Petrine Vinje på kroppens status i konstruerte rom, vårt forhold til motiver og strømmingen av mening og intensjoner fra og til det politiske subjektet. I denne utstillingen henter Petrine Vinje elementer fra illuminerte manuskripter, en tematisk utvikling etter hennes flerårig studie i andre språklige og historiske kilder. Samtidig reflekterer arbeidene også kunstnerens pubertale fascinasjon for askesen og muligheten for å vie sitt liv til en idé. Petrine Vinje utforsker arkitektur, motiver og språk som meningsbærende og historiefortellende element. Hun har et overordnet fokus på billedspråket som benyttes for å bygge opp under religiøs, politisk og historisk hegemoni og er interessert i forholdet mellom materiale og idé. Vinje deltok på Norsk Skulpturbiennale 2013, med prosjektet Anatomisk Teater, og har hatt separatutstillinger ved bl.a Kulturhistorisk Museum, NoPlace , SOFT galleri, Akershus Kunstsenter og Kunstnerforbundet. Vinje ble i 2015-16 det tyske arbeids- og residencystipendet Internationales Künstlerhaus Villa Concordia fra Bayerisches Saatsministerium für Bildung, und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Vinje initierer og kuraterer KORO/ URO-prosjektet MMMMM Alone (of all her sex) ved UiO, som åpner 7. september.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.