Utstilling

Stein Koksvik

Feb 2, 2012

-

Feb 26, 2012

Se bilder →

Takk kjære gud en gang til

Denne utstillingen handlet om tegning på makro og mikro nivå. 700-800 tegninger på papir ble vist i mapper festet til syv trillebord. Utvalgte tegninger ble også vist på skjerm montert til veggen. Resten av arbeidene bestod av åtte større objekter plassert i ytterste del av galleriet. Trekanten gikk igjen som gjenkjennelig form i denne utstillingen. Det gjaldt både som tema i tegningene på papir og som form i den store tegningen eller installasjonen som de romlige arbeidene var en del av. Det visuelle i denne utstillingen spenner mellom et tivoli eller funfare-aktig uttrykk, reklamebannere og et poetisk billedkunstuttrykk.