Utstilling

Tegneklubben

Aug 23, 2018

-

Sep 23, 2018

Se bilder →

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 23. august kl.18.

Tegneklubben består av Paul Dring, Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson, Martin Skauen og Bjørn Bjarre.

Tegneklubben er en kunstnergruppe som møtes sporadisk for å tegne. Den sosiale situasjonen i klubben skaper en synergieffekt hvor vi nesten glemmer oss selv. Sammen blir vi et femhodet troll som har dårlig koordinasjonsevne og svak ansvarsbevissthet, men en deilig følelse av frihet.

Siden 2004 har vi laget tusenvis av tegninger – og noen er ikke så verst. Vi tegner bare på A4-ark, vi bruker ikke viskelær, og vi signerer ikke. Vår misjon er å kjempe mot kunstbyråkratiets instrumentalisering av mening, i tillegg til å viske ut grensen mellom tegningen og tegneredskapet. Sammen søker vi mot en prosessuell tilstand som oppnås ved en endeløs opphopning av papir. Noen av våre mest populære temaer er: tilværelsens absurditet, språkets makt, kunstens meningsfylde, våt maling, fysiske utvekster, dysfunksjonelle møbler, portretter av maktpersoner, yogastillinger og ideer til urealiserbare offentlige kunstprosjekter (Tegneklubben).